Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE244 Özel Gereksinimli Çocuklar 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile özel eğitim alanında eğitimi alan öğrencinin özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi olmasını sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vuran, S.,(2011) "Örneklerle Kavram Öğretimi" Pegem Yayınevi. ANKARA, Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G.(2001) "Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri"obel Yayınları,Ankara. Varol, N., (2000), "Beceri Öğretimi ve Öz Bakım Becerilerinin Kazandırılması" Kök Yayıncılık, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özel gereksinimi olan çocukların, gelişimsel özelliklerine uygun olarak, dil, motor, bilişsel ve sosyal, özbakım alanlarında yapılacak öğretim çalışmalarına ilişkin bireysel öğretim materyali hazırlamak, özel eğitimde kullanılan yöntemlerini öğrenmek ve bu yöntemlere yönelik hazırlanmış öğretim planlarını doğru şekilde uygulayabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
22 Proje Hazırlama 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavram Öğretimini Planlama Özel Eğitimde Kavram Öğretimi.ppt
2 Kavram Öğretimini Planlama Özel Eğitimde Kavram Öğretimi.ppt
3 Kavram Öğretimini Planlama Özel Eğitimde Kavram Öğretimi.ppt
4 Kavram Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme Özel Eğitimde Öğretim Materyali Geliştirme.ppt
5 Kavram Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme Özel Eğitimde Öğretim Materyali Geliştirme.ppt
6 Özel Eğitime Yönelik Öğretimde Geçen Temel Kavramlar Özel Eğitimde Geçen Kavramlar.ppt
7 Özel Eğitime Kavram Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri Özel Eğitimde Yanlışız Öğretim Yöntemleri.ppt
8 Özel Eğitime Kavram Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri Özel Eğitimde Yanlışız Öğretim Yöntemleri.ppt
9 ARA SINAV
10 Beceri Öğretimini Planlama Özel Eğitimde Beceri Öğretimi.ppt
11 Beceri Öğretimini Planlama Özel Eğitimde Beceri Öğretimi.ppt
12 Beceri Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme Özel Eğitimde Beceri Öğretimi.ppt
13 Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri Özel Eğitimde Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri.ppt
14 Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri Özel Eğitimde Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503162 Özel gereksinimli çocuk için, öğretimi hedeflenen beceri veya kavramın analizini yaparak, bu analize dayalı çocuğu değerlendirir.
2 1503163 Beceri ve kavram analizine dayalı bireysel öğretim materyali hazırlar.
3 1503164 Özel gereksinimli çocuk için öğretim planlanması sürecinde geçen temel kavramları bilir.
4 1503165 Kavram ve beceri öğretimiyle ilgili en az iki tane etkili öğretim yönteminin bilir.
5 1503398 Özel gereksinimli çocuk için hazırlanmış öğretim planlarını bağımsız olarak uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 3 4 5
2 5 4 5 4 3 4 5
3 5 4 5 4 3 4 5
4 5 4 5 4 3 4 5
5 5 4 5 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek