Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE244 Özel Gereksinimli Çocuklar 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile özel eğitim alanında eğitimi alan öğrencinin özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi olmasını sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vuran, S.,(2011) "Örneklerle Kavram Öğretimi" Pegem Yayınevi. ANKARA, Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G.(2001) "Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri"obel Yayınları,Ankara. Varol, N., (2000), "Beceri Öğretimi ve Öz Bakım Becerilerinin Kazandırılması" Kök Yayıncılık, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özel gereksinimi olan çocukların, gelişimsel özelliklerine uygun olarak, dil, motor, bilişsel ve sosyal, özbakım alanlarında yapılacak öğretim çalışmalarına ilişkin bireysel öğretim materyali hazırlamak, özel eğitimde kullanılan yöntemlerini öğrenmek ve bu yöntemlere yönelik hazırlanmış öğretim planlarını doğru şekilde uygulayabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
22 Proje Hazırlama 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavram Öğretimini Planlama
2 Kavram Öğretimini Planlama
3 Kavram Öğretimini Planlama
4 Kavram Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme
5 Kavram Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme
6 Özel Eğitime Yönelik Öğretimde Geçen Temel Kavramlar
7 Özel Eğitime Kavram Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri
8 Özel Eğitime Kavram Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri
9 ARA SINAV
10 Beceri Öğretimini Planlama
11 Beceri Öğretimini Planlama
12 Beceri Öğretimine İlişkin Bireysel Öğretim Materyali Geliştirme
13 Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri
14 Özel Eğitime Beceri Öğretiminde Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283265 Özel gereksinimli çocuk için, öğretimi hedeflenen beceri veya kavramın analizini yaparak, bu analize dayalı çocuğu değerlendirir.
2 1283266 Beceri ve kavram analizine dayalı bireysel öğretim materyali hazırlar.
3 1283267 Özel gereksinimli çocuk için öğretim planlanması sürecinde geçen temel kavramları bilir.
4 1283268 Kavram ve beceri öğretimiyle ilgili en az iki tane etkili öğretim yönteminin bilir.
5 1283512 Özel gereksinimli çocuk için hazırlanmış öğretim planlarını bağımsız olarak uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 4
2 5 4 4 4 3 4
3 5 4 4 4 3 4
4 5 4 4 4 3 4
5 5 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek