Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE246 Okula Hazırlık 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı okul öncesi öğretmen adaylarının okula hazırlığı açıklayabilmelerini ve değerlendirmelerini;, çocukların kendi içlerindeki ve birbirleri iler aralarındaki farklılıkları gözönünde bulundurarak, çocukları ilkokula hazırlayıcı ve okul öncesi programlarından ilkokula geçişlerini kolaylaştırıcı etkinlikler planlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri) , okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
23 Proje Sunma 10 3 30
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve Ders İçeriğinin gözden geçirilmesi OKULA HAZIRLIK.docx
2 İlkokula Hazırbulunuşluk Sunu 2.pptx
3 İlkokula Hazırbulunuşluğu Etkileyen Faktörler Sunu 3.pptx
4 Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitim Programları Sunu 4.pptx
5 Öğretmen, Çocuk ve Aile Açısından Okul Öncesi Eğitimi Programı Uygulamaları Sunu 5.pptx
6 Okul Öncesi Eğitim Programlarındaki Eğitim Etkinlikleri Sunu 6.pptx
7 İlkokul Programlarının Özellikleri ve İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programları Sunu 7.pptx
8 İlkokul Programlarının Özellikleri ve İlköğretim Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik ile Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programları Sunu 8.pptx
9 Arasınav
10 Okul Öncesi Eğitimi Programları ve İlkokul Programlarının Karşılaştırılması Sunu 10.pptx
11 Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazmaya Hazırlık Sunu 11.pptx
12 Okul Öncesi Dönemde Okuma Becerilerinin Gelişimi Sunu 12.pptx
13 Okul Öncesi Dönemde Yazı Farkındalığı ve Yazma Becerilerinin Gelişimi Sunu 13.pptx
14 İlkokula Hazırlık Sunu 14.pptx
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504722 Öğrenciler ilkokul ve okul öncesi programlarının benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırır.
2 1504723 Öğrenciler bireysel farklılıklara göre etkinlikler planlar.
3 1504724 Öğrenciler bir çocukta olabilecek farklı gelişim alanlarındaki farklı sevilerdeki hazırbulunuşluğu açıklar ve buna göre eğitim planları ve etkinlikleri geliştirir.
4 1504725 Öğrenciler ilkokul okuma yazma, matematik, ve hayat bilgisi önbecerilerini açıklar ve bu önbecerileri çocuklara kazandırma etkinlikleri düzenler
5 1504726 Öğrenciler çocukların ilkokul ortamına geçişini kolaylaştırmak için yapılması gerekenleri açıklar ve geçişi kolaylaştırmak için okul-aile-okul öncesi kurumu arasında işbirliği geliştirici etkinlikler düzenler
6 1504727 Öğrenciler çocukların okula hazırbulunuşluğunu değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 5 4 3 2 5 4 5
2 4 3 5 4 5 5 1 4 5 4 5 4 5
3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5
4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 3 5 5
5 5 4 2 4 5 5 5 3 3 3 3 4 5
6 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek