Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE246 Okula Hazırlık 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı okul öncesi öğretmen adaylarının okula hazırlığı açıklayabilmelerini ve değerlendirmelerini;, çocukların kendi içlerindeki ve birbirleri iler aralarındaki farklılıkları gözönünde bulundurarak, çocukları ilkokula hazırlayıcı ve okul öncesi programlarından ilkokula geçişlerini kolaylaştırıcı etkinlikler planlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri) , okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
23 Proje Sunma 10 3 30
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve Ders İçeriğinin gözden geçirilmesi OKULA HAZIRLIK.pptx
2 Okul öncesi programının ilkokul programıyla karşılaştırılması OKULA HAZIRLIK.pptx
3 Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler OKULA HAZIRLIK.pptx
4 İlköğretime hazırlığın boyutları OKULA HAZIRLIK.pptx
5 Çocukların bedensel ve zihinsel yönden hazırbulunuşlukları OKULA HAZIRLIK.pptx
6 Çocukların sosyal, duygusal ve dil gelişimi yönden hazırbulunuşlukları OKULA HAZIRLIK.pptx
7 Çocukların sosyal, duygusal ve dil gelişimi yönden hazırbulunuşlukları OKULA HAZIRLIK.pptx
8 Ara sınav 1
9 Ara sınav 1
10 Hayat bilgisi önbecerileri ve etkinlikler planlama OKULA HAZIRLIK.pptx
11 Öğrenciyi ilköğretime hazır hale getirme etkinliklere hazırlama OKULA HAZIRLIK.pptx
12 Öğrenciyi ilköğretime hazır hale getirme etkinliklere hazırlama OKULA HAZIRLIK.pptx
13 lkokula geçişi kolaylaştırmak için okul-aile-okul öncesi kurumu arasında işbirliği OKULA HAZIRLIK.pptx
14 lkokula geçişi kolaylaştırmak için okul-aile-okul öncesi kurumu arasında işbirliği OKULA HAZIRLIK.pptx
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285063 Öğrenciler ilkokul ve okul öncesi programlarının benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırır.
2 1285064 Öğrenciler bireysel farklılıklara göre etkinlikler planlar.
3 1285065 Öğrenciler bir çocukta olabilecek farklı gelişim alanlarındaki farklı sevilerdeki hazırbulunuşluğu açıklar ve buna göre eğitim planları ve etkinlikleri geliştirir.
4 1285066 Öğrenciler ilkokul okuma yazma, matematik, ve hayat bilgisi önbecerilerini açıklar ve bu önbecerileri çocuklara kazandırma etkinlikleri düzenler
5 1285067 Öğrenciler çocukların ilkokul ortamına geçişini kolaylaştırmak için yapılması gerekenleri açıklar ve geçişi kolaylaştırmak için okul-aile-okul öncesi kurumu arasında işbirliği geliştirici etkinlikler düzenler
6 1285068 Öğrenciler çocukların okula hazırbulunuşluğunu değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 5 4 3 2 5 4
2 4 3 5 4 5 5 1 4 5 4 5 4
3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5
4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 5 3 5
5 5 4 2 4 5 5 5 3 3 3 3 4
6 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek