Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE248 Çocuk Animatörlüğü 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersle öğrenciler okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerini uygulayabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Animasyon etkinlikleri, Animasyon etkinlikleri belirlemek, Animasyon etkinlikleri hazırlamak, Animasyon etkinlikleri uygulamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
12 Takım/Grup Çalışması 10 3 30
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin tanımı ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
2 Animasyon etkinlikleri ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
3 Animasyon etkinlikleri ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
4 Animasyon etkinlikleri ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
5 Animasyon etkinlikleri belirlemek ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
6 Animasyon etkinlikleri belirlemek ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
7 Animasyon etkinlikleri belirlemek ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
8 Arasınav
9 Animasyon etkinlikleri hazırlamak ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
10 Animasyon etkinlikleri hazırlamak ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
11 Animasyon etkinlikleri hazırlamak ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
12 Animasyon etkinlikleri hazırlamak ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
13 Animasyon etkinlikleri hazırlamak ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
14 Animasyon etkinlikleri hazırlamak ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ.pdf
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283757 Okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerini uygulayabilecektir.
2 1283758 Animasyon etkinliklerini uygulama alanlarına göre organize edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 3
2 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek