Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE254 İş Yeri Uygulaması 927003 2 4 16

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitimle pekiştirmek ve uygulama becerisi kazandırabilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Çelik, N. ve Daşcan, Ö. (2017). Okul Öncesi Eğitim Programı ve Son Değişikliklerle İlgili Etkinlik Kitabı. Ankara: Anı Yay.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencileri, okul öncesi eğitim kurumlarında veya özel eğitim kurumlarında, eğitimleri sırasında edindikleri bilgi ve tecrübeleri, kamu / özel kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitim ile pekiştirmek ve teorik ve edinsel olarak edinmelerini sağlamak amacıyla tam zamanlı uygulamaları kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 12 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
6 Uygulama/Pratik 14 16 224
20 Rapor Hazırlama 13 7 91
21 Rapor Sunma 13 6 78
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
2 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
3 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
4 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
5 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
6 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
7 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
8 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
11 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
12 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
13 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
14 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509981 Okul öncesi eğitim kurumlarında veya kamu / özel kurum ve kuruluşlara bağlı özel eğitim kurumlarında tam zamanlı uygulamalar yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek