Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE254 İş Yeri Uygulaması 927003 2 4 16

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitimle pekiştirmek ve uygulama becerisi kazandırabilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB Okul Öncesi Eğitim Programı Çelik, N. ve Daşcan, Ö. (2017). Okul Öncesi Eğitim Programı ve Son Değişikliklerle İlgili Etkinlik Kitabı. Ankara: Anı Yay.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencileri, okul öncesi eğitim kurumlarında veya özel eğitim kurumlarında, eğitimleri sırasında edindikleri bilgi ve tecrübeleri, kamu / özel kurum ve kuruluşlarda uygulamalı eğitim ile pekiştirmek ve teorik ve edinsel olarak edinmelerini sağlamak amacıyla tam zamanlı uygulamaları kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 12 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
6 Uygulama/Pratik 14 16 224
20 Rapor Hazırlama 13 7 91
21 Rapor Sunma 13 6 78
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
2 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
3 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
4 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
5 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
6 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
7 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
8 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
11 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
12 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
13 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları
14 İş yeri uygulamaları İş yeri uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291132 Okul öncesi eğitim kurumlarında veya kamu / özel kurum ve kuruluşlara bağlı özel eğitim kurumlarında tam zamanlı uygulamalar yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek