Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV101 Genel Muhasebe-I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

İşletme faaliyetlerinde ve işletme stratejilerinin oluşturulmasında Muhasebe Sistemi nin rolünü ve diğer işletme işlevleriyle etkileşimlerini açıklayarak Kavramsal Çerçeve ile uygulamalar, teknikler ve yöntemler arasındaki ilişkinin kurulmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, 2013, Gazi Kitabevi Nalan Akdoğan ve Orhan Sevilengül Muhasebe, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 2000 Yüksel Koç Yalkın, Genel Muhasebe, 2010 Süleyman Yükçü, Finansal Muhasebe, 2010 Nergis Tek, Finansal Muhasebeye Giriş ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları,İkinci Baskı, Birleşik Matbaacılık, İzmir, Mart 2011 Şevket Sayın ve Yasemin Yeğinboy, Muhasebe, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Muhasebe akış sürecinin unsurlarını sıralamak İşletme faaliyeti ile muhasebe sisteminin ilişkisini açıklamak Muhasebenin kavramsal çerçevesi ile muhasebe uygulamaları arasındaki ilişkiyi kurmak Muhasebe temel denkleminin açıklamak Muhasebe belgelerini tanıtmak Muhasebe kavramını özetlemek Hesapları kaydetmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 8 1 8
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme Fonksiyonları İçinde Muhasebe Fonksiyonunun Yeri ve Diğer Fonksiyonlarla İlişkis
2 Muhasebenin Denklemi, Varlık ve Kaynak Kavramları, Muhasebede Kullanılan Belgeler muhasebenin denklemi varlık ve kaynak kavramları.pdf
3 Muhasebe Akış Süreci, Muhasebe Hesap Kavramı, Hesaplar ve İşleyiş Kuralları muhasebe akış süreci, muhasebe hesap kavramı, hesaplar ve işleyiş kuralları.pdf
4 Muhasebede Hesap Çerçevesi ve Planı, Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Özellikleri tek düzen muhasebe sisteminin özellikleri.pdf
5 Hazır Değerler Grubundaki Hesaplar: Kasa, Alınan Çekler ve Bankalar HAZIR DEĞERLER.pdf
6 Hazır Değerler Grubundaki Hesaplar: Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri, Diğer Hazır Değerler HAZIR DEĞERLER.pdf
7 Menkul Kıymetler ve Mali Duran Varlıklar Grubundaki Hesaplar MENKUL KIYMETLER VE MALİ DURAN VARLIKLAR GRUBUNDAKI HESAPLAR.pdf
8 VİZE SINAVI
9 Ticari Alacaklar Grubundaki Hesaplar TİCARİ ALACAKLAR.pdf
10 Diğer Alacaklar Grubundaki Hesaplar DİĞER ALACAKLAR.pdf
11 Stoklar Grubundaki Hesaplar STOKLAR .pdf
12 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Grubundaki Hesaplar GAAG VE GELİR TAHAKKUKLARI.pdf
13 Diğer Dönen Varlıklar Grubundaki Hesaplar Diğer Dönen Varlıklar Grubundaki Hesaplar.pdf
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197183 Muhasebe akış sürecinin unsurlarını sıralamak
2 1204114 İşletme faaliyeti ile muhasebe sisteminin ilişkisini açıklamak
3 1205847 Muhasebenin kavramsal çerçevesi ile muhasebe uygulamaları arasındaki ilişkiyi kurmak
4 1199510 Muhasebe temel denkleminin açıklamak
5 1292603 Muhasebe belgelerini tanıtmak
6 1292604 Muhasebe kavramını özetlemek
7 1292605 Hesapları kaydetmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5
2 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
3 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5
4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4
6 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4
7 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek