Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV105 Mikro Ekonomi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Ekonomik birimlerin davranışlarını ve piyasaları analiz edebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. M. Erdal ÜNSAL (Mikro İktisat) Prof. Dr. Hüseyin KARAKAYALI (Ekonomi Kuramı) Prof. Dr. Şehabettin YİĞİTBAŞI, Prof. Dr. Doğan UYSAL (Mikro İktisadi Analiz) Prof. Dr. Cüneyt Yenal KESBİÇ (Ekonominin Temelleri) Dr. Mahfi EĞİLMEZ (Mikro Ekonomi)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İktisadi kavramlar, talep, arz, piyasa dengesi, talep ve arz esneklikleri, tüketici dengesi, üretim süreci, kısa ve uzun dönem maliyetler, üretim kararı, ölçek ekonomileri, mal piyasaları, girdi piyasalarına giriş, genel denge ve etkinlik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
19 Beyin Fırtınası 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonominin Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi 9124_82280_4366.pdf
2 Ekonominin Temel Kavramları ekonominin temel kavramları.pdf
3 Talep Analizi talep analizi.pdf
4 Arz Analizi arz analizi.pdf
5 Esneklik esneklik.pdf
6 Tüketim Kuramı tüketim.pdf
7 Üretim Kuramı üretim .pdf
8 Ara sınav
9 Maliyet Kuramı maliyetler.pdf
10 Tam Rekabet Piyasası tam rekabet piyasası.pdf
11 Tekel Piyasası tekel piyasa.pdf
12 Oligopol Piyasa oligopol piyasa.pdf
13 Tekelci Rekabet Piyasası tekelci rekabet piyasası.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188435 Piyasada mal ve hizmet fiyatlarının oluşumunu açıklayabilme
2 1275391 Tüketicinin fayda maksimizasyon olgusunun ilkelerini ortaya koyabilme
3 1275392 Üreticinin kâr maksimizasyon olgusunun ilkelerini ortaya koyabilme
4 1275393 Farklı piyasa türlerinde fiyat oluşum mekanizmasını karşılaştırmalı olarak analiz edebilme
5 1292600 Tüketimde, üretimde etkinlik ilkelerini ortaya koyabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5
3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek