Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV107 Temel Hukuk 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Hukukun kaynaklarını, temel kavramlarını ve terimlerini öğrenmek; hukuksal düşünce tarzının günlük hayata yansıtılabileceği ölçüde edinmek üzerine odaklanılmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Fevzi DEMİR, Hukukun Temel Kavramları, Birleşik Yayıncılık, 2007. - Erol AKI, Hukukun Temel Kavramları, Fakülteler Kitabevi, 2004. - Turhan ESENER, Hukuk Başlangıcı, Alkım Yayınevi, 2002. - Bilge UMAR, Hukuk Başlangıcı, DEÜ Yayınları, 1997. - Necip BİLGE, Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, Turhan Kitabevi, 2005. - Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal Kurallar; Hukuk Kavramı; Hukuk Kurallarının Amacı, Yaptırımı ve Türleri Hukukun Temel Kaynakları (Anayasa, Yasa, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Sözleşme, Tüzük ve Yönetmelik Kavramları) Hukukun Yardımcı Kaynakları (Yargı Kararları, Doktrin); Hukuk Sistemleri Anayasa Hukukunun Genel Kavramları (Devlet Kavramı, Devlet Biçimleri) Anayasa Hukukunun Özel Kavramları (Devletin Temel Nitelikleri, Temel Hak ve Ödevler) Cumhuriyetin Temel Organları(Yasama, Yürütme,Yargı) İdare Hukuku Kavramı ve Ceza Hukuku Kavramı Yargılama Hukuku; İcra ve İflas Hukuku; Mali Hukuk; Devletler Genel Hukuku; Sosyal Güvenlik Hukuku; Kişiler, Aile, Miras ve Eşya Hukuku Kavramları Borçlar Hukuku; Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku İş Hukuku; Bankacılık Hukuku; Sermaye Piyasası Hukuku; Toprak Hukuku; Uzay Hukuku; Maden Hukuku; Çevre Hukuku; Noterlik Hukuku, Hava Hukuku Hukuki İlişki ve Hak Kavramı; Kişilik Kavramı; Kişi Ehliyeti; Kamu Hakları ve Türleri Özel Haklar ve Türleri; Hakkın Konusu ve Hakka Konu Olabilen Eşya Türleri, Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi; Hakların Korunması; Hakların Kazanılması, Kullanılması ve Kaybında Dürüst Davranma ve İyi niyet Kuralı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal Kurallar; Hukuk Kavramı; Hukuk Kurallarının Amacı, Yaptırımı ve Türleri toplumsal kurallar ve hukuk kavramı.pdf
2 Hukukun Temel Kaynakları (Anayasa, Yasa, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Sözleşme, Tüzük ve Yönetmelik Kavramları) hukukun temel kaynakları.pdf
3 Hukukun Yardımcı Kaynakları (Yargı Kararları, Doktrin); Hukuk Sistemleri hukukun yardımcı kaynakları.pdf
4 Anayasa Hukukunun Genel Kavramları (Devlet Kavramı, Devlet Biçimleri) anayasa hukukunun genel kavramları.pdf
5 Anayasa Hukukunun Özel Kavramları (Devletin Temel Nitelikleri, Temel Hak ve Ödevler) anayasa hukukunun özel kavramları.pdf
6 Cumhuriyetin Temel Organları(Yasama, Yürütme,Yargı) cumhuriyetin temel organları.pdf
7 İdare Hukuku Kavramı ve Ceza Hukuku Kavramı idare ve ceza hukuku.pdf
8 Ara Sınav
9 Yargılama Hukuku; İcra ve İflas Hukuku; Mali Hukuk; Devletler Genel Hukuku; Sosyal Güvenlik Hukuku; Kişiler, Aile, Miras ve Eşya Hukuku Kavramları yargılama, icra ve iflas, miras hukuku.pdf
10 Borçlar Hukuku; Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku borçlar hukuku ticaret hukuku kıymetli evrak hukuku.pdf
11 İş Hukuku; Bankacılık Hukuku; Sermaye Piyasası Hukuku; Toprak Hukuku; Uzay Hukuku; Maden Hukuku; Çevre Hukuku; Noterlik Hukuku, Hava Hukuku
12 Hukuki İlişki ve Hak Kavramı; Kişilik Kavramı; Kişi Ehliyeti; Kamu Hakları ve Türleri kişilik ve kişi ehliyeti.pdf
13 Özel Haklar ve Türleri; Hakkın Konusu ve Hakka Konu Olabilen Eşya Türleri, Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi; Hakların Korunması; Hakların Kazanılması, Kullanılması ve Kaybında Dürüst Davranma ve İyi niyet Kuralı özel haklar ve türleri.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199522 Hukuk sisteminin temel kavram ve ilkelerini tanımlamak
2 1205218 Hukuk kurallarının unsurlarını ve diğer kurallarla ilişkilerini tespit etmek
3 1292619 Hukuk kurallarını günlük hayattaki olaylara uygulamak
4 1292620 Yargı kararlarının gerekçelerinin hukuka uyarlılığını eleştirmek
5 1292621 Var olan kuralları toplumsal gereksinimleri karşılama yeterliliği ve olması gereken hukuk yönünden analiz etmek
6 1292622 Hukuksal konularda yasal içerik ve biçime uygun basit bir dilekçe yazmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 5 4 4 5 4 2 4 5 4 5
2 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4
3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5
4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4
5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5
6 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek