Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV109 Mesleki Matematik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerine mesleklerini uygularken kullanabilecekleri mesleki matematik becerilerinin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Merve KIZGIN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nurhan AYDIN. Metin COŞKUN, Ticari Matematik, Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küme BÖLÜM4.pptx
2 Sayılar BÖLÜM3.pptx
3 Sayılarla ilgili işlemler BÖLÜM3.pptx
4 Modüler aritmetik BÖLÜM3.pptx
5 Cebir BÖLÜM3.pptx
6 Polinomlarla uygulamalar BÖLÜM6.pptx
7 Oran ve orantı BÖLÜM4.pptx
8 Oran ve orantı uygulamaları BÖLÜM3.pptx
9 Arasınav
10 Olasılık BÖLÜM7.pptx
11 Olasılık uygulamaları BÖLÜM7.pptx
12 Olası durumlar BÖLÜM7.pptx
13 Olayların olma olasılığı BÖLÜM7.pptx
14 Olasılıkla ilgili uygulamalar BÖLÜM7.pptx
15 Dönem sonu sınavları
16 Dönem sonu sınavları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
12143 1349495 Mesleğinde olasılık ile ilgili uygulamalar yapmak.
20193 1360156 Kümeler ve sayılar ile ilgili işlemleri mesleğinde uygulamak
32447 1378457 Mesleğinde cebirsel uygulamalar yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73336 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 73323 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 73324 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 73325 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 73326 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 73327 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 73328 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 73329 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 73330 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 73331 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 73332 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 73333 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 73334 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 73335 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
12143 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
20193 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
32447 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek