Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV103 Genel İşletme 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin işletme kuruluş işlemlerini yaparak yönetim faaliyetlerine katılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Merve KIZGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M.Şerif ŞİMŞEK, Adnan ÇELİK, Genel İşletme, Eğitim Kitabevi Yayınları Bülent TOKAT, Hakan KARA, Genel İşletme, Ekin Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 21 21
5 Derse Katılım 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme ve işletmecilik kavramları Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ.pptx
2 İşletmelerin sınıflandırılması Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETME TÜRLERİ.pptx
3 İşletmenin çevresi Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ.pptx
4 İşletmenin amaç ve sorumlulukları, işletme kurma nedenleri Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ.pptx
5 Kuruluş yeri ve seçimi Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETMENİN KURULUŞU.pptx
6 Kuruluş yeri ve seçimi, kuruluş yeri etkenleri ve kuruluş amaçları Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETMENİN KURULUŞU.pptx
7 Kapasite Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETMELERİN DOĞUŞU VE YAPISAL ANALİZİ.pptx
8 vize sınavı Değerlendirme
9 İşletme yönetim fonksiyonları Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ.pptx
10 İşletme yönetim fonksiyonları Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ.pptx
11 İşletme yönetim fonksiyonları Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ.pptx
12 Temel işletme fonksiyonları, üretim fonksiyonu Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ.pptx
13 Pazarlama fonksiyonu Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ.pptx
14 Pazarlama fonksiyonu Sözlü anlatım Açıklama Soru-Cevap İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ.pptx
15 final sınavı Değerlendirme
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279512 İşletmenin teİşletme kuruluş işlemleri yapmak
2 1279513 İşletme yönetim faaliyetlerine katılmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 5 3 3
2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek