Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV115 E-Ticaret 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Elektronik ticaret ticaretin dijital ortamda yapılması esasına dayanmaktadır. Bu ders kapsamında öğrencilerin elektronik ticaret kavramı. türleri. vergilendirmesi ve stoksuz e-ticaret hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Merve KIZGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elektronik ticaret konulu sunu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 10 1 10
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektronik ticaret kavramı Elektronik ticaret.pptx
2 Elektronik ticaret türleri Elektronik ticaret.pptx
3 Elektronik ticaretin faydaları Elektronik ticaret.pptx
4 Türkiye'de elektronik ticaret Elektronik ticaret.pptx
5 Türkiye'de elektronik ticaret pazar büyüklüğü Elektronik ticaret.pptx
6 Elektronik ticaret faaliyeti sunan sektörler Elektronik ticaret.pptx
7 Elektronik ticaret vergilendirmesi Elektronik ticaret.pptx
8 Elektronik ticaret vergi muafiyeti Elektronik ticaret.pptx
9 Elektronik ticaret kapsamında düzenlenen e-Arşiv Faturalarına ilişkin usul ve esaslar Elektronik ticaret.pptx
10 Sosyal Medya Elektronik ticaret.pptx
11 Stoksuz elektronik ticaret (Dropshipping) Elektronik ticaret.pptx
12 Dropshipping çalışma sistemleri Elektronik ticaret.pptx
13 Dropshipping avantajları Elektronik ticaret.pptx
14 Dropshipping dezavantajları Elektronik ticaret.pptx
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211994 Elektronik ticaret kavramını öğrenmek
2 1212011 Elektronik ticaret türleri hakkında bilgi sahibi olmak
3 1292544 Elektronik ticaretin faydalarını öğrenmek
4 1292545 Türkiye'de Elektronik Ticaret

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5
2 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4
3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5
4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek