Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV127 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Temel bilgisayar bilgisi verilerek ve uygulama yaptırılarak öğrencilerin bilgisayarı daha etkin kullanmasını sağlamaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PC Kullanıcılarının Rehberi, 1., 2., 3. Cilt, Abdülkadir Tepecik, Y.T.Ü. Yayınları, 1998 Other sources: 1- Iternet Sources 2- Books related to course and CD's

Dersin İçeriği

Temel Bilgiler / Windows İşletim Sistemi / Kelime İşleme / Veri Tabanı Kullanma / Sunum Hazırlama / Çizelge Uygulamaları / Bilgi Ağları Kullanma: E-Posta, www

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 3 5 15
23 Proje Sunma 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Bilgiler
2 Bilgisayar donanımı bileşenleri
3 İşletim sisteminin görevleri, konsol tabanlı işletim sistemi
4 Windows işletim sistemi
5 Basit metin editörü ve dosya işlemleri
6 Kelime işleme programı
7 Kelime işlemede sayfa düzeni oluşturma
8 Ara Sınav
9 Sunum hazırlama programı
10 Sunum hazırlamada renk, grafik, resim kullanma
11 Çizelge uygulamaları
12 Veri tabanı kullanma
13 Bölüm alanındaki uygulamalar
14 Bölüm alanındaki uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292731 Öğrenci bilgisayar kullanımı ve temel bilgisayar kavramlarını öğrenebilecektir.
2 1292732 Öğrenci yazılım/donanım kavramları ve çeşitlerini kavrayabilecektir.
3 1292733 Öğrenci işletim sistemleri kavramını öğrenebilecek ve işletim sistemi kurup etkin bir şekilde kullanabilecektir.
4 1292734 Öğrenci yeni program veya donanım kurup kaldırabilecektir.
5 1292735 Öğrenci interneti bilgiyi bulma-paylaşma ve iletişim aracı olarak etkin bir şekilde kullanabilecektir.
6 1292736 Öğrenci kelime işlem programlarını kullanabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4
2 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4
3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
6 5 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek