Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV127 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Temel bilgisayar bilgisi verilerek ve uygulama yaptırılarak öğrencilerin bilgisayarı daha etkin kullanmasını sağlamaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PC Kullanıcılarının Rehberi, 1., 2., 3. Cilt, Abdülkadir Tepecik, Y.T.Ü. Yayınları, 1998 Other sources: 1- Iternet Sources 2- Books related to course and CD's

Dersin İçeriği

Temel Bilgiler / Windows İşletim Sistemi / Kelime İşleme / Veri Tabanı Kullanma / Sunum Hazırlama / Çizelge Uygulamaları / Bilgi Ağları Kullanma: E-Posta, www

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 3 5 15
23 Proje Sunma 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Bilgiler
2 Bilgisayar donanımı bileşenleri
3 İşletim sisteminin görevleri, konsol tabanlı işletim sistemi
4 Windows işletim sistemi
5 Basit metin editörü ve dosya işlemleri
6 Kelime işleme programı
7 Kelime işlemede sayfa düzeni oluşturma
8 Ara Sınav
9 Sunum hazırlama programı
10 Sunum hazırlamada renk, grafik, resim kullanma
11 Çizelge uygulamaları
12 Veri tabanı kullanma
13 Bölüm alanındaki uygulamalar
14 Bölüm alanındaki uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511437 Öğrenci bilgisayar kullanımı ve temel bilgisayar kavramlarını öğrenebilecektir.
2 1511438 Öğrenci yazılım/donanım kavramları ve çeşitlerini kavrayabilecektir.
3 1511439 Öğrenci işletim sistemleri kavramını öğrenebilecek ve işletim sistemi kurup etkin bir şekilde kullanabilecektir.
4 1511440 Öğrenci yeni program veya donanım kurup kaldırabilecektir.
5 1511441 Öğrenci interneti bilgiyi bulma-paylaşma ve iletişim aracı olarak etkin bir şekilde kullanabilecektir.
6 1511442 Öğrenci kelime işlem programlarını kullanabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73336 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 73323 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 73324 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 73325 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 73326 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 73327 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 73328 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 73329 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 73330 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 73331 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 73332 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 73333 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 73334 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 73335 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4
2 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4
3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
6 5 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek