Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV111 İletişim 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tutar, H., Yılmaz, M. K., "Genel İletisim" Nobel Yayıncılık. 2- Mısırlı, İ., "Genel İletisim" Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İletişim, Sözlü İletişim, Sözsüz İletişim, Yazılı İletişim, Biçimsel İletişim, Biçimsel Olmayan İletişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 12 3 36
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders kaynaklarını tanıtma
2 İletişim ve iletişim öğeleri
3 Sözlü İletişim
4 Sözlü İletişim
5 Sözsüz İletişim
6 Sözsüz İletişim
7 Yazılı İletişim
8 Yazılı İletişim
9 Arasınav
10 Yazılı İletişim
11 Biçimsel (Formal) İletişim
12 Biçimsel (Formal) İletişim
13 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim
14 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1361724 İletişim tanımını yapar, iletişim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1366854 Sözlü ve sözsüz iletişimi tanımlar, sözlü ve sözsüz iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeleri ifade eder.
3 1496170 Yazılı iletişimi tanımlar, yazılı iletişim araçlarının ne olduğunu ve özelliklerini, yazılı iletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken özellikleri ifade eder.
4 1496171 Biçimsel ve biçimsel olmayan iletişimi tanımlar, biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim türlerini, özelliklerini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73336 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 73323 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 73324 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 73325 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 73326 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 73327 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 73328 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 73329 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 73330 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 73331 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 73332 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 73333 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 73334 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 73335 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3
2 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 4 3
3 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3
4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek