Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV102 Genel Muhasebe-II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde duran varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar hesaplarının incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKDOĞAN, N. ve SEVİLENGÜL, O. (2007). Türkiye Muhasebe Standartları ile Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. Yenilenmiş ve Genişletilmiş 12. Baskı, Gazi Kitabevi: Ankara. SAYIN, K.Ş. ve YEĞİNBOY, E.Y. (2005). Muhasebe (Maliyet Muhasebesi, Finansal Muhasebe, Mali Tablolar ve Analiz Yöntemleri, Muhasebe Denetimi). Altın Nokta Basım ve Dağıtım: İzmir. TEK, N. (2011). Finansal Muhasebeye Giriş ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları. 2. Baskı, Birleşik Matbaacılık:İzmir. YALKIN, Y. K. (2010). Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar (Tekdüzen Muhasebe Sistemi). 17. Basım, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara. YÜKÇÜ, S. (2009). Finansal Muhasebe. Birleşik Matbaacılık:İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Maddi Duran Varlık Kavramı, Türleri ve Özellikleri Maddi Duran Varlık Hesapları ve Uygulamalar Maddi Olmayan Duran Varlık Kavramı, Türleri ve Özellikleri Maddi Olmayan Duran Varlık Hesapları ve Uygulamalar Özel Tükenmeye Tabi Varlık Hesapları ve Uygulamalar Dönem Ayırıcı Hesaplar Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları ve Uygulamalar Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları ve Uygulamalar Öz Kaynak Hesapları ve Uygulamalar Dönem İçinde Kullanılan Gelir Tablosu Hesapları ve Uygulamalar Üretim, Hizmet, Ticaret İşletmeleri'nde Maliyet (7/A ve 7/B Seçeneği) Hesapları ile ilgili Örnek Çözümleri Serbest ve Nazım Hesaplar - Uygulama Örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
11 Soru-Yanıt 7 7 49
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maddi Duran Varlık Kavramı, Türleri ve Özellikleri GENEL MUHASEBE I-II DERS NOTU.pdf
1. hafta.pptx
2 Maddi Duran Varlık Hesapları ve Uygulamalar GENEL MUHASEBE I-II DERS NOTU.pdf
2. hafta.pptx
3 Maddi Olmayan Duran Varlık Kavramı, Türleri ve Özellikleri GENEL MUHASEBE I-II DERS NOTU.pdf
3. hafta.pptx
4 Maddi Olmayan Duran Varlık Hesapları ve Uygulamalar 4. hafta.pptx
5 Özel Tükenmeye Tabi Varlık Hesapları ve Uygulamalar 5. hafta (1).pptx
5. hafta.pptx
6 Dönem Ayırıcı Hesaplar 6. hafta.pptx
7 Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları ve Uygulamalar 7. hafta.pptx
8 Ara Sınav
9 Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları ve Uygulamalar 9. hafta.pptx
10 Öz Kaynak Hesapları ve Uygulamalar 10. hafta.pptx
11 Dönem İçinde Kullanılan Gelir Tablosu Hesapları ve Uygulamalar 11. hafta.pptx
12 Üretim, Hizmet, Ticaret İşletmeleri'nde Maliyet (7/A ve 7/B Seçeneği) Hesapları ile ilgili Örnek Çözümleri 12. hafta.pptx
13 Serbest ve Nazım Hesaplar - Uygulama Örnekleri 13. hafta .pptx
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506843 Maddi duran varlıkları sınıflandırabilme
2 1506844 Maddi olmayan duran varlıkları sınıflandırabilme
3 1506845 Yabancı kaynakları sınıflandırabilme
4 1506842 Öz kaynakları sınıflandırabilme
5 1511338 Gelir Tablosu ve Maliyet hesaplarını sınıflandırabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73336 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 73323 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 73324 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 73325 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 73326 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 73327 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 73328 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 73329 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 73330 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 73331 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 73332 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 73333 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 73334 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 73335 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4
2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4
3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5
5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek