Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV104 Makro Ekonomi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

İktisat biliminin ana amacı çerçevesinde, para, milli gelir, istihdam, toplam arz, toplam talep konularını ve buna bağlı olarak ekonominin işleyişini açıklamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aren, Sadun, Ekonomi Dersleri, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1976. Dinler, Zeynel, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa, 1995. Ertek, Tümay, Makroekonomiye Giriş, Beta Yayınları, 2005. Pekin, Tevfik, Makro Ekonomi, Zeus Kitabevi, 2009. Özateşler, Mustafa, Ekonomi Bilimi II, İzmir, 2010.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makroekonominin Tanımı Para Kuramı ve Para Politikası Milli Gelir İstihdam, İşsizlik ve İstihdam Kuramları Toplam Sunu Toplam İstem Tüketim Harcamaları Tasarruflar Yatırım Harcamaları Devlet Harcamaları İhracat İthalat Ekonominin Reel ve Parasal Dengesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makroekonominin Tanımı Makro Ekonominin Genel Kavramları Makro ekonominin tarihsel gelişimi GSYH Hesaplama Yöntemleri Makroekonominin Tanımı Makro Ekonominin Genel Kavramları Makro ekonominin tarihsel gelişimi GSYH Hesaplama Yöntemleri.pdf
2 Para Kuramı ve Para Politikası
3 Milli Gelir
4 İstihdam, İşsizlik ve İstihdam Kuramları
5 Toplam Arz
6 Toplam Talep
7 Tüketim Harcamaları
8 Ara Sınav
9 Tasarruflar
10 Yatırım Harcamaları
11 Devlet Harcamaları
12 İhracat İthalat
13 Ekonominin Reel ve Parasal Dengesi
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218079 Toplulaştırılmış ekonomik davranışları açıklayabilme.
2 1218082 Paranın ekonomideki yerini belirleyebilme.
3 1218087 Milli geliri; üretim, gelir ve harcama yöntemlerine göre analiz edebilme.
4 1218093 Çalışma (istihdam) konusunun makroekonomik önemini değerlendirebilme.
5 1218128 Tüketim, yatırım ve devlet harcamalarının ve dış ticaretin, milli gelirin oluşumundaki önemini açıklayabilme.
6 1218176 Mal, para ve faktör piyasalarının işleyiş mekanizmalarını analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5
2 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4
3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4
4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5
6 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek