Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV116 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

İşletmelerdeki insan kaynaklarını en etkili ve verimli biçimde harekete geçirecek faaliyetleri düzenleme ve yürütme görevini kuramsal ve uygulamaya dönük şekilde açıklamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gönül Budak (2008), Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimi nin Genel Çerçevesi İnsan Kaynakları Yönetimi nin Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yaklaşımlar Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi İşgücü Planlaması İş Analizi-Yetkinlik Analizi Personel Seçim Süreci ve İşlemleri Psikoteknik Testler Personelin Eğitimi ve Geliştirilmesi Kariyer Yönetimi & Personeli Güçlendirme, Koçluk ve Mentorluk Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Performans Yönetimi Ücret Yönetimi ve Ödül Yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 0 2
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26
49 Performans 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Kaynakları Yönetimi nin Genel Çerçevesi
2 İnsan Kaynakları Yönetimi nin Tarihsel Gelişimi ve Yeni Yaklaşımlar
3 Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
4 İşgücü Planlaması
5 İş Analizi-Yetkinlik Analizi
6 Personel Seçim Süreci ve İşlemleri
7 Psikoteknik Testler
8 Ara Sınav
9 Personelin Eğitimi ve Geliştirilmesi
10 Kariyer Yönetimi & Personeli Güçlendirme, Koçluk ve Mentorluk
11 Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
12 Performans Yönetimi
13 Ücret Yönetimi ve Ödül Yönetimi
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287693 İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2 1287694 Personel Yönetimi nden Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi ne kadar uzanan tarihsel süreci tartışabilme
3 1292767 İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonunun temel işlevlerini analiz edebilme
4 1292768 İnsan Kaynakları Yönetimi nin sektördeki uygulamalarını tanıyabilme
5 1292775 İnsan Kaynakları Yönetimi işlevlerine yönelik iş tanımları, yetkinlik haritaları, testler, değerlendirme formları gibi araçları tanıyabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4
3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek