Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV138 Çevre Koruma 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı,çevreye karşı duyarlılığı arttırarak çevre kirliliğini önlemenin önemini anlatmaktır. Büyük ölçekli tedbirler için ülkelerin nasıl etkin ve verimli bir biçimde yardımlaşabileceği tartışılarak, etkin bir çevre koruma için kullanılacak yöntem ve metodolojiler derste açıklanacaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli olması için temel bir kavrayış ve bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Serpil BARDAKÇI TOSUN, Slayt İlgili Araştırma Makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili büyük resmi anlayarak önemini ve kritik konuları öğreneceklerdir. - çevre korumadaki temel araçları, teknikleri ve ülkelerin prensiplerini öğrenecektir. /

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 5 3 15
23 Proje Sunma 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanıtım, Çevre ne demektir? Çevre sorunlarından olumlu ve olumsuz olarak etkilenenler kimlerdir?
2 Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri
3 Hava, toprak ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık Proseslerinin Fiziksel ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi
4 Proses Dinamiği / Sedimantasyon, Koagülasyon, Fiftrasyon, Adsorbsiyon, Oksidasyon; Pestisitler
5 Hava Kirlenmesi / Radyoaktif Kirleticiler
6 Su Kirlenmesi; Katı Atıkların Atılması
7 Çevresel Etki Değerlendirmesi
8 Ara Sınav
9 Çevre Yönetimi / Çevre Mikrobiyolojisi
10 Su Kalitesinin Yönetimi
11 Su Kalitesinin Yönetimi
12 Hava Kirliliği Kontrolü
13 Türkiye'nin Çevre Sorunları, dünyada çevre kirliliği ile ilgili alınan tedbir ve önlemler
14 Türkiye'nin Çevre Sorunları, dünyada çevre kirliliği ile ilgili alınan tedbir ve önlemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292835 Doğanın ve çevrenin korunmasının insan için öneminin öğretilmesi
2 1292836 Türkiye’nin diğer ülkelerle doğayı korumak için işbirliğini öğrenirler
3 1292837 Hava kirliliğini ve toprak, su kirliliğini önlemenin önemini kavrayabilirler
4 1292838 çevre ile ilgili temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
2 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4
3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek