Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV110 Ticari Matematik 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Emlak sektöründeki finans ve ticaret matematiğine ilişkin temel kavramlar verilerek; finans problemlerinin çözümleri, yorumlanması ve ticari faaliyetlerin matematiksel ifadesini anlamak ve yorumlamak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ticari matematik, kesirler, oran ve orantı, faiz ve iskonto, kâr hesapları, temel finansal kavramların tanıtılması, Faiz çeşitleri ve hesaplanması, İndirim ve amortisman hesapları, Maliyet-gelir , arz- talep fonksiyonları ve aralarındaki ilişkiler,Marjinal gelir ve diğer marjinal fonksiyonlar, esneklik çeşitleri ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 3 5 15
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Matematik İşlemleri
2 Oran, Orantı ve Yüzde Hesapları
3 Faiz Hesapları (Basit Faiz ve Bileşik Faiz)
4 İskonto Hesapları
5 Cari Hesaplar
6 Amortisman ve hesaplama yöntemleri
7 Maliyet-Gelir fonksiyonları ve aralarındaki ilişkilerin yorumlanması
8 Ara Sınav
9 Paretonun gelir dağılımı
10 Marjinal fonksiyonların tanıtımı
11 Marjinal maliyet ve Marjinal gelir ile aralarındaki ilişkiler
12 Esneklik (elastisite) hesabı
13 Esnekliğin yorumlanması
14 Esnekliğin yorumlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206997 Ticari matematik işlemlerini kavrar
2 1206999 Karşılaştırma işlemlerini kavrar
3 1207006 Kar ve zarar yorumu yapar
4 1207024 Temel Finans Matematiği yasalarını öğrenir
5 1207048 Amortisman hesaplayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek