Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV203 Şirketler Muhasebesi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Türkiye de şirketler, şirket kuruluşu, sermaye artırma, azaltma, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri hakkında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Merve KIZGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yunus KİSHALI, Şirketler Muhasebesi, Beta Yayınları Yurdakul ÇALDAĞ, Şirketler Muhasebesi, Gazi Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kolektif şirket işlemleri yapmak ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
2 Komandit şirket işlemleri yapmak ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
3 Şahıs şirketi kapanış işlemleri yapmak ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
4 Sermaye şirketi kurmak ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
5 Açılış işlemlerini kaydetmek ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
6 Sermaye değişikliklerini kaydetmek ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
7 Kâr zarar dağıtımını kaydetmek ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
8 Ara sınav
9 Sermaye şirketi kapanış işlemleri yapmak ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
10 Kooperatif kurmak ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
11 Ortakların hak ve sorumluluklarını belirlemek ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
12 Kooperatif organlarını belirlemek ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
13 Kooperatif kayıtları yapmak ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf
14 Kooperatif kayıtları yapmak ŞİRKETLER MUHASEBESİ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221025 Şahıs şirketi işlemleri yapmak
2 1202055 Sermaye şirketi işlemleri yapmak
3 1202491 Kooperatif işlemleri yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2
2 5 3 2
3 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek