Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV201 Maliyet Muhasebesi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

İşletmelerde üretilen mamullerin maliyetlendirilmesi, gider kontrolünün sağlanması ve maliyet muhasebesi verilerinin işletme kararlarında kullanılma alanlarına ilişkin teorik bilgilerin piyasa uygulamaları ile paralel olarak öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Merve KIZGIN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H.Kamil BÜYÜKMİRZA, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi Nalan AKDOĞAN, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi Recep ŞENER, Maliyet Unsurları Muhasebesi, Gazi Kitabevi Süleyman YÜKÇÜ, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Altın Nokta Yayınları Mustafa SAVCI, Maliyet Muhasebesi, Ekin Basım Yayın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maliyet muhasebesine giriş, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişki, temel kavramlar MALİYET MUHASEBESİ.ppt
2 Maliyet muhasebesinin konusu ve işlevleri, gider, maliyet, harcama ve zarar MALİYET MUHASEBESİ.ppt
3 Giderlerin çeşitlerine, fonksiyonlara ve gider yerlerine göre sınıflandırılması MALİYET MUHASEBESİ.ppt
4 Giderlerin gider yüklenicilerine göre ve faaliyet hacmiyle ilişkilerine göre sınıflandırılması MALİYET MUHASEBESİ.ppt
5 Üretim maliyetleri ve Unsurları; Direkt ilk madde ve malzeme giderleri, MALİYET MUHASEBESİ.ppt
6 Üretim maliyetleri ve Unsurları; Direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri MALİYET MUHASEBESİ.ppt
7 Üretim maliyetlerinin hesaplanması, MALİYET MUHASEBESİ.ppt
8 VİZE SINAVI
9 Üretilen mamul maliyeti ve satışların maliyeti tabloları, üretim maliyetlerinin mamul ve yarı mamullere dağıtılması, MALİYET MUHASEBESİ.ppt
10 İlk madde ve malzeme maliyetleri, direkt ve Endirekt ilk madde ve malzeme maliyetleri, İlk madde ve malzeme değerleme yöntemleri (ortalam, lifo,fifo) MALİYET MUHASEBESİ.ppt
11 İşçilik maliyetleri, işçilik maliyetlerinin sınıflandırılması, işçilik maliyetlerinin ölçülmesi, ücretlendirilmesi, boşa geçen zaman, fazla çalışma karşılığı, kıdem tazminatı ödemeleri MALİYET MUHASEBESİ.ppt
12 Genel üretim maliyetleri, genel üretim maliyetlerinin özellikleri ve türleri, genel üretim maliyetlerinin mamuller ve gider yerleri ile ilişkisi, amortisman, bakım onarım finansman giderleri MALİYET MUHASEBESİ.ppt
13 Maliyet hesaplama sistemleri;Giderlerin Kapsamına göre; tam maliyet, Normal maliyet, değişken maliyet yöntemleri MALİYET MUHASEBESİ.ppt
14 Maliyet hacim kar analizleri, analizde kullanılan kavramlar, başabaş noktası, karı etkileyen faktörlerdeki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkisi, tek ve çok ürün üretilmesi durumunda analizi MALİYET MUHASEBESİ.ppt
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226258 Maliyet muhasebesine ile ilgili temel kavramları tanıyabilecek
2 1193341 İlk madde ve malzeme maliyetleri, İşçilik ve genel üretim giderlerini tanıyıp ayırabilecek.
3 1196385 Farklı yöntemlerle maliyetlerin dağıtımını yapabilir.
4 1197480 Giderlerin kapsamına göre maliyet hesaplam sistemlerini bilir ve uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3
2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4
3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 5 5 5
4 5 2 4 3 4 5 5 5 4 4 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek