Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV237 İnşaat Muhasebesi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

İnşaat işletmelerinin ve işlemlerinin tanıtılması / Yap-sat ve yıllara yaygın inşaat işletmelerinin muhasebe uygulamaları / kâr ya da zararlarının ve kazanç vergi matrahlarının tespiti.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İnşaat işletmelerinin ve işlemlerinin tanıtılması / Yap-sat ve yıllara yaygın inşaat işletmelerinin muhasebe uygulamaları / kâr ya da zararlarının ve kazanç vergi matrahlarının tespiti.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 2 5 10
23 Proje Sunma 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
36 Rapor 2 5 10
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel inşaat işletmelerinde Muhasebe uygulamaları
2 Yıllara yaygın inşaat işletmelerinde muhasebe uygulamaları
3 Özel İnşaat İşletmelerinde Vergilendirme
4 Yıllara yaygın inşaat işletmelerinde vergilendirme
5 Kişisel ihtiyaçlar için yapılan inşaatlar
6 İnşaat İşletmelerinde maliyet sistemleri
7 Monografi çözümü
8 Ara Sınav
9 Kat karşılığı inşaat işleri
10 Yap-İşlet Devret Modeli
11 Yurtdışı İnşaat Faaliyet
12 Yapı Kooperatifleri
13 Monografi çözümü
14 Monografi çözümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292754 İnşaat işletmelerinin ve işlemlerinin tanıtılması
2 1292755 Yap-sat ve yıllara yaygın inşaat işletmelerinin muhasebe uygulamaları
3 1292756 Kâr ya da zararlarının ve kazanç vergi matrahlarının tespiti.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek