Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV239 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrenciye, Endüstri Mühendisliği ve Girişimcilik ile ilgili temel mesleki kavramların İngilizcelerini uygulamadaki karşılıklarına uygun olarak kullanabilme becerisi sağlar; fizibilite çalışmalarının temellerinin ve bu doğrultuda yenilikçiliğin öneminin anlaşılmasına katkıda bulunur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Salvendy G., Handbook of Industrial Engineering, John Wiley & Sons Inc., Third Edition, 2001. Kuratko, D.F., Hodgetts, R.M., "Entrepreneurship: A Contemporary Approach", Fourth Edition, The Dryden Press, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Operasyon doğası/ kalite yönetimi/ ürün, servis ve süreç planlama/ tesis yerseçimi/ girişimcilik ve yenilikçilik kavramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 2 5 10
20 Rapor Hazırlama 2 5 10
22 Proje Hazırlama 3 5 15
23 Proje Sunma 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Operasyonların Doğası
3 Kalite Kavramı
4 Kalite ve Kalitesizlik Maliyetleri
5 TKY, İstatistiksel Kalite Kontrol, Kalite Güvencesi
6 TKY, İstatistiksel Kalite Kontrol, Kalite Güvencesi
7 Ürünler, Hizmetler ve Prosesler
8 Ara Sınav
9 Ürün ve Hizmetler için Tasarım Prosesi, Fizibilite Etüdü
10 Proses Planlama
11 Proses Seçimi, Başabaş Analizi
12 Proses Akış Şemaları
13 Proses Akış Şemaları
14 Tesis Yer Seçimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292741 Öğrenci girişimcilik ve yenilikçilik konseptini analiz edebilir.
2 1292742 Öğrenci her prosesi geliştirebilir.
3 1292743 Öğrenci temel yönetim araçlarının kullanabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4
2 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5
3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek