Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV241 İşletme Yönetimi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

İşletmelerin ekonomik ve sosyal sistemdeki yerini, önemini, rolünü belirtmek, işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları açıklamak, işletmenin temel işlevlerini aktarmak, ekonomik olayların işletme üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasını ve analiz edilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İSMET MUCUK, MODERN İŞLETMECİLİK, 2008, TÜRKMEN KİTABEVİ Muammer Doğan, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, 6. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım,2010 Nurel Üner, Hulusi Demir, Mete Oktav, Oktay Alpugan, İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletme biliminin temel kavramları, işletmenin ekonomideki yeri ve önemi İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve işletme çevresi İşletmenin amaçları, rasyonellik ilkeleri ve işletme fonksiyonları İşletmelerin işlev, tüketici, mal-hizmet açısından sınıflandırılması ve mülkiyetine göre işletmeler Büyüklüklerine göre işletmeler ve hukuki yapılarına göre işletmeler İşletmenin kuruluşu ve aşamaları, fizibilite etütleri Pazar araştırması ve talep öngörümlemesi Talep öngörümleme yöntemleri Kuruluş yerinin seçimi; optimum kuruluş yerinin seçiminde yöntemler Kapasite kavramları ve planlaması, optimum kapasite belirlemede yöntemler İşletme kuruluş (Yatırım) kararı Yönetim düşünce sistemleri ve yönetim anlayışının gelişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme biliminin temel kavramları, işletmenin ekonomideki yeri ve önemi
2 İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi ve işletme çevresi
3 İşletmenin amaçları, rasyonellik ilkeleri ve işletme fonksiyonları
4 İşletmelerin işlev, tüketici, mal-hizmet açısından sınıflandırılması ve mülkiyetine göre işletmeler
5 Büyüklüklerine göre işletmeler ve hukuki yapılarına göre işletmeler
6 İşletmenin kuruluşu ve aşamaları, fizibilite etütleri
7 Pazar araştırması ve talep öngörümlemesi
8 Ara Sınav
9 Talep öngörümleme yöntemleri
10 Kuruluş yerinin seçimi; optimum kuruluş yerinin seçiminde yöntemler
11 Kapasite kavramları ve planlaması, optimum kapasite belirlemede yöntemler
12 İşletme kuruluş (Yatırım) kararı
13 Yönetim düşünce sistemleri ve yönetim anlayışının gelişimi
14 İş yeri ve Üretim Planı YapmakYatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278674 İşletme ve işletmecilikle ilgili temel bilgilere sahip olabilme.
2 1278675 İşletme biliminin teknik, yöntem, model ve yaklaşımlarını tanıyabilme; tarihsel süreç içinde izlediği gelişimini anlayabilme.
3 1278676 İşletmelerin ekonomik ve sosyal sistemdeki yerini ve önemini kavrayabilme.
4 1278677 İşletmelerin iç ve dış çevresel koşullarını analiz eden, çözüm üreten bilgiye ve bu bilgiyi uygulamaya koyma kararlılığına sahip olabilme.
5 1292839 Ekonomik gerçeklerle uyumlu olacak şekilde işletmelerde rasyonel kararlar alma becerisine sahip olabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5
3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek