Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV245 Kalite Yönetim Sistemi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kalite olgusunun tarihsel sürecini ve işletme problemlerine katkı sağlayacak kalite yöntem, teknik ve modellerini anlatmaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdullah ERSOY- Mesiha S. ERSOY, Kalite Yönetimi, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kalite ve Toplam Kaliteye Giriş,Kalite, Tarihçesi ve İlgili Kavramları, Kalite Felsefeleri ve Sistemleri,Toplam Kalite Yönetimi, Süreç Yönetimi,Süreç İyileştirme Süreç Ölçüm Sistemleri,Altı Sigma,İstatistiksel Uygulamalar,Altı Sigma ve Tasarım,Entegre Kalite Yönetim Sistemleri,Diğer Kalite Yönetim Sistemleri, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite İle İlgili Genel Bir Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 2 5 10
24 Seminer 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite ve Toplam Kaliteye Giriş
2 Kalite, Tarihçesi ve İlgili Kavramlar
3 Kalite Felsefeleri ve Sistemleri
4 Toplam Kalite Yönetimi
5 Süreç Yönetimi Süreç İyileştirme
6 Süreç Ölçüm Sistemleri
7 Altı Sigma
8 Ara Sınav
9 Altı Sigma İçin Tasarımlar
10 Entegre Kalite Yönetim Sistemleri
11 Diğer Kalite Yönetim Sistemleri
12 Other quality management systems,
13 EFQM Mükemmellik Modeli
14 EFQM Mükemmellik Modeli

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511463 Öğrenci, organizasyonel açıdan kalite yönetim sistemini modelleyebilir ve analiz edebilir
2 1511464 Öğrenci kalite yönetim araçlarını uygulayabilir
3 1511465 Öğrenci yeni kalite yönetim sistemleri yeteneği kazanacaktır ve organizasyonlarla bütünleştirecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73336 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 73323 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 73324 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 73325 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 73326 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 73327 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 73328 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 73329 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 73330 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 73331 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 73332 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 73333 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 73334 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 73335 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4
3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek