Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV247 Bes ve Hayat Sigortaları 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin sigorta şirketlerinin hayat ve elementer sigorta branşlarında sunduğu ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirilmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÖZBOLAT, Murad; “Temel Sigortacılık”, Seçkin Yayınları, İstanbul. KAYA, Ferudun (Ed.); “Sigortacılık”, Beta Yayıncılık, İstanbul İlgili ders notları ve makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Kavramları, Karşılaştırılması ve Tarihsel Gelişimi / Hayat Sigortalarının Genel Şartları / Hayat Sigortalarının Tarafları ve Tarafların Yükümlülükleri / Hayat Sigortası Çeşitleri / Hayat Sigortalarının Ek Teminatları / Hayat Sigortası Tarifeleri / Hayat Sigortalarında Prim Hesaplama / Hayat Sigorta Şirketleri ve Faaliyetleri / Bireysel Emeklilik Sistemi ve İşleyişi / Bireysel Emeklilik Sisteminde Fon Yönetimi / Bireysel Emeklilik Şirketleri / Hayat Dışı (Elementer) Sigorta Branşları / Yangın Sigortaları / Nakliyat Sigortaları / Tarım Sigortaları / Kaza Sigortaları / Mühendislik Sigortaları / Sağlık Sigortaları / Kredi Sigortaları / Hukuksal Koruma Sigortaları / DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası / Emniyeti Suistimal Sigortası / Türkiye’deki Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Performansları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 5 5
23 Proje Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayat ve hayat dışı sigorta kavramları
2 Hayat sigortaları türleri
3 Hayat sigortalarının ek teminatları
4 Hayat sigortaları tarifeleri ve prim hesaplanması
5 Hayat sigortası şirketleri
6 Bireysel emeklilik sistemi
7 Yangın sigortaları
8 Ara Sınav
9 Nakliyat sigortaları
10 Tarım sigortaları
11 Kaza sigortaları
12 Mühendislik Sigortaları
13 Sağlık sigortaları, kredi sigortaları
14 Hukuksal koruma sigortaları,emniyeti suistimal sigortası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292737 Hayat ve hayat dışı sigorta şirketlerini tanımak
2 1292738 Sigorta şirketlerinin hayat ve elementer branşlardaki hizmetlerini bilmek
3 1292739 Hayat ve elementer branşlardaki sigorta ürün ve hizmetlerinin üretim aşamasında çalışabilecek düzeyde yeterli bilgiye sahip olmak
4 1292740 Bireysel emeklilik sistemini tanımak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4
3 4 4 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 4 4
4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek