Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV220 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Türkiye ekonomisine ilişkin makro ekonomik göstergeleri izleyebilmek ve Avrupa Birliği (AB) ile kurumları kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülten Kazgan, Tanzimat´tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, 4. baskı, İstanbul: İBÜ Yayınları. Erhan Aslanoğlu, Küreselleşme ve Düşen Enflasyon Sürecinde Türkiye ve Dünya Ekonomisi, İstanbul: Başlık, 2011. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği: Kuruluşu, Gelişmesi, Genişlemesi, Kurumları, İstanbul: Beta Yayınları, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye ekonomisine kısa bakış, sosyo –ekonomik göstergeler, sektörel analiz, sanayi sektörü, tarım sektörü, Türkiye’de dış ticaretinin genel yapısı, ülkelere göre dağılımı, AB’nin tarihi gelişimi, genişleme süreci, AB’nin kurumları, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-AB ülkeleri arasındaki dış ticaret

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye ekonomisine genel bakış (dönemsel analiz)
2 Türkiye ekonomisine genel bakış (dönemsel analiz)
3 Türkiye ekonomisinin sosyo-ekonomik göstergeleri
4 Türkiye ekonomisinin sosyo-ekonomik göstergeleri
5 Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi
6 Türkiye’de Dış Ticaretin Genel Yapısı
7 Türk dış ticaret politikası
8 Ara sınav
9 Türk dış ticaret politikası
10 Avrupa Birliği´nin tarihi gelişimi
11 Avrupa Birliği´nin genişleme süreci
12 Avrupa Birliği´nin Kurumları
13 Türkiye AB İlişkileri
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287697 Türkiye Ekonomisine İlişkin Makro Ekonomik Göstergeleri İzlemek
2 1287698 Avrupa Birliği (AB) ve Kurumlarını Kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek