Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMUV250 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrencinin araştırma sürecini tanıması,bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cemil ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Araştırma Teknikleri MEGEP, Bilimsel Araştırma Yöntemleri A.Hamdi İslamoğlu.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma sürecini bilmek, araştırma sonucu elde edilen bilgileri yorumlayabilmek, genel ve etik kurallar çerçevesinde araştırmayı raporlandırmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 29 29
5 Derse Katılım 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Konularını Seçme
2 Araştırma Konularını Seçme
3 Kaynak Araştırması Yapma
4 Kaynak Araştırması Yapma
5 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
6 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
7 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme
8 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme
9 Arasınav
10 Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme
11 Sunuma Hazırlık Yapma
12 Sunuma Hazırlık Yapma
13 Sunumu Yapma
14 Sunumu Yapma
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288275 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
2 1288276 Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
3 1288277 Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları eğitim alarak kullanır.
4 1288278 Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
5 1288279 Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
6 1288280 Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
7 1288281 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
8 1288282 Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 1288283 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
10 1288284 Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3
2 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4
3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 4
4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 2 3
5 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3
6 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3
7 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 4
8 3 4 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3
9 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4
10 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek