Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMUV252 Muhasebe Uygulamaları 927003 2 4 6

Dersin Amacı

Dönem içi ve dönem sonu muhasebe uygulamalarının kavranması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Merve KIZGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süleyman YÜKÇÜ vd, Sekizinci Sanat: Muhasebe ve Uygulamaları, Anadolu Matbaacılık Nergis TEK, Finansal Muhasebeye Giriş ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları, Birleşik Matbaacılık

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebe evraklarını tanıma Vergi Usul Kanunu Gereği Belgeler.pptx
2 Muhasebe evraklarını tanıma Vergi Usul Kanunu Gereği Belgeler.pptx
3 Fatura bilgilerini doldurma Vergi Usul Kanunu Gereği Belgeler.pptx
4 Fatura bilgilerini doldurma Vergi Usul Kanunu Gereği Belgeler.pptx
5 Varlık Hesapları MONOGRAFİ 1.docx
MONOGRAFİ 2.docx
6 Kaynak Hesapları MONOGRAFİ 1.docx
MONOGRAFİ 2.docx
7 Gelir ve Gider Hesapları MONOGRAFİ 2.docx
MONOGRAFİ 3.docx
8 Ara sınav
9 Maliyet Hesapları MONOGRAFİ 3.docx
10 Monografi MONOGRAFİ 3.docx
11 Monografi MONOGRAFİ 4.docx
12 Monografi MONOGRAFİ 4.docx
13 Monografi MONOGRAFİ 5.docx
14 Monografi MONOGRAFİ 5.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505755 Muhasebe evraklarını tanımak
2 1505756 Sektörlerde muhasebe uygulamalarını yapabilme
3 1505757 Sektörlerdeki muhasebe uygulamalarının farkını anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73336 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 73323 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 73324 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 73325 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 73326 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 73327 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 73328 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 73329 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 73330 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 73331 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 73332 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 73333 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 73334 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 73335 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3
2 5 5 5 3
3 5 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek