Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMUV258 Finansal Yatırım Araçları 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dünyada ve Türkiye'de sermaye piyasalarının global etkilerini ve piyasaların işleyişini kavratmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TEMEL BİLGİLER KLAVUZU

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sermaye piyasası araçları,Dünyada ve Türkiye'de sermeye piyasası tarihi ,Hisse senedi, Hisse senedi türevleri ,Tahvil ,Tahvil türevleri,Hisse senedi ve Tahvil piyasası işleyişi,Repo-Ters repo - Kesin alım satım piyasaları ,Faiz hesaplamaları ,Halka arz,Türev piyasalar,Vadeli işlemler piyasası,Kotasyon,Sermaye piyasalarının ekonomiye etkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
11 Soru-Yanıt 2 5 10
22 Proje Hazırlama 3 5 15
23 Proje Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sermaye piyasası araçları
2 Dünyada ve Türkiye'de sermeye piyasası tarihi
3 Hisse senedi
4 Hisse senedi türevleri
5 Tahvil
6 Tahvil türevleri
7 Hisse senedi ve Tahvil piyasası işleyişi
8 Ara Sınav
9 Repo-Ters repo - Kesin alım satım piyasaları
10 Halka arz
11 Türev piyasalar
12 Türev piyasalar
13 Vadeli işlemler piyasası
14 Kotasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292776 Finansal araçların incelenmesi , piyasalar ve işleyişlerinin tanıtılması,
2 1292777 Finansal Aracıların Ekonomik Analizi ve Ortak Özelliklerinin Belirlenmesi
3 1292778 Faizler, temettü, halka arz, kotasyon, vadeli işlemler gibi kavramların tanıtımı
4 1292779 Türkiye ve dünyada sermaye piyasalarının karşılaştırılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5
2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek