Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMUV258 Finansal Yatırım Araçları 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dünyada ve Türkiye'de sermaye piyasalarının global etkilerini ve piyasaların işleyişini kavratmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TEMEL BİLGİLER KLAVUZU

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sermaye piyasası araçları,Dünyada ve Türkiye'de sermeye piyasası tarihi ,Hisse senedi, Hisse senedi türevleri ,Tahvil ,Tahvil türevleri,Hisse senedi ve Tahvil piyasası işleyişi,Repo-Ters repo - Kesin alım satım piyasaları ,Faiz hesaplamaları ,Halka arz,Türev piyasalar,Vadeli işlemler piyasası,Kotasyon,Sermaye piyasalarının ekonomiye etkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
11 Soru-Yanıt 2 5 10
22 Proje Hazırlama 3 5 15
23 Proje Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sermaye piyasası araçları
2 Dünyada ve Türkiye'de sermeye piyasası tarihi
3 Hisse senedi
4 Hisse senedi türevleri
5 Tahvil
6 Tahvil türevleri
7 Hisse senedi ve Tahvil piyasası işleyişi
8 Ara Sınav
9 Repo-Ters repo - Kesin alım satım piyasaları
10 Halka arz
11 Türev piyasalar
12 Türev piyasalar
13 Vadeli işlemler piyasası
14 Kotasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511475 Finansal araçların incelenmesi , piyasalar ve işleyişlerinin tanıtılması,
2 1511476 Finansal Aracıların Ekonomik Analizi ve Ortak Özelliklerinin Belirlenmesi
3 1511477 Faizler, temettü, halka arz, kotasyon, vadeli işlemler gibi kavramların tanıtımı
4 1511478 Türkiye ve dünyada sermaye piyasalarının karşılaştırılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73336 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 73323 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 73324 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 73325 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 73326 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 73327 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 73328 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 73329 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 73330 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 73331 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 73332 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 73333 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 73334 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 73335 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5
2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek