Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMUV260 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin dış ticaret muhasebe sistemini oluşturarak ithalat ve ihracat muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GÜRSOY Yaser, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006 KARACAN Sami, Dış Ticaret veDış Ticaret İşlemleri Muasebesi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2010 KIZIL Ahmet ve ŞOĞUR Macide, İhracat-İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulaması, Der Yayınları, İstanbul, 1997

Dersin İçeriği

Dış ticaret işlemlerinde muhasebe Dış ticarette hesap planı Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi Leasing Factoring İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları Dış ticaret işlemlerinde KDV Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi İthalat işlemlerinde KDV

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 1 19

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dış ticaret işlemlerinde muhasebe
2 Dış ticarette hesap planı
3 Kambiyo, döviz, efektif ve kur kavramları
4 Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
5 Leasing
6 Factoring
7 İhracat ödeme şekilleri ve muhasebe kayıtları
8 Ara Sınav
9 Dış ticaret işlemlerinde KDV
10 Dış ticarette devlet yardımları ve teşvikler
11 İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
12 İthalat işlemlerinde KDV
13 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292568 Dış ticarette düzenlenen belgeleri tanıyabilme.
2 1292569 Dış ticaret finansmanında kullanılan belgeleri doldurabilme.
3 1292570 İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapabilme.
4 1292571 İthalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerini yapabilme.
5 1292572 İthalat ve ihracat işlemlerine ilişkin belgeleri kontrol edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5
2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4
5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek