Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV262 Banka Muhasebesi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Banka işletmelerinde gerçekleşen mali işlemlerin (krediler, mevduatlar, dış kaynaklar, özsermaye, gelir ve gider işlemleri, vb.) sınıflandırılması, kayıt altına alınması, mali tabloların hazırlanması ve analiz edilmesi amacına yönelik teorik altyapının oluşturulması, banka mali yapılarının genel özelliklerine ilişkin bilgi verilmesi ve güncel uygulama örnekleri yardımıyla bankalardaki muhasebe bilgi sisteminin işleyişi ile ilgili genel bir vizyon kazandırılması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Banka Muhasebesi, Prof.Dr.Orhan Sevilengül, Ankara: Gazi Kitabevi, 2004 (veya daha yeni baskılar)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Banka Muhasebesinin Özellikleri / Bankalarda Kullanılan Hesapların Çeşitleri ve Hesap Planı / İşlem Kayıt Akışı / Bankalara Kaynak Sağlayan İşlemler / Kredi Verme İşlemleri ve Muhasebesi / Nakdi, Nakdi Olmayan, Açık ve Teminatlı Krediler / Yatırım İşlemleri / Senet, İskonto ve İştirası / Teminat Mektupları / Kefalet Kredileri / Yabancı Para ( Kambiyo ) İşlemleri ve Muhasebesi / Bankalarda Yıl Sonu İşlemleri ve Muhasebesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
21 Rapor Sunma 3 5 15
28 Makale Kritik Etme 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Be able to calculate interest accruals for specific banking products
2 Banka mali yapıları, finansal tablolar ve kullanılan hesap planı
3 Dönen değerler ve ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesi
4 Dönen değerler ve ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesi (devam)
5 Kredi kullandırma fonksiyonu ve kredi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
6 Kredi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi (devam)
7 Kredi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi (devam)
8 Ara sınav
9 Kaynak sağlama fonksiyonu: Mevduatlar
10 Mevduatlar (Devam)
11 Mevduatlar (Devam)
12 Diğer Yabancı Kaynaklar: TCMB kredileri, bankalararası kredi işlemleri, menkul kıymet ihraçları ve diğer borçlanma işlemleri
13 Özsermaye hesapları ve işleyişi, gelir ve gider hesapları
14 Özsermaye hesapları ve işleyişi, gelir ve gider hesapları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292762 Mali sektör aktörlerinin muhasebesel farklılıklarını görmek ve mali işlemleri doğru analiz edebilmek
2 1292763 Bankaların mali raporlarının analiz ederek yorumlayabilmek
3 1292764 Temel bankacılık faaliyetlerini ilgilendiren kayıt ve raporlama mevzuatına hakim olmak
4 1292765 Özel bankacılık ürünleri için faiz tahakkuklarını hesaplayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4
2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek