Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV266 İstatistik 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Temel İstatistik kavramları ile temel istatistiksel yöntemlerin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M.R.Spiegel ve L.J. Stephens, “İstatistik”, Nobel Yayınevi (İlk 5 Bölüm) Prof.Dr. Fikri Akdeniz,”Olasılık ve İstatistik”, Baki Kitabevi Prof.Dr. Merih İpek, “Betimsel İstatistik”, Beta Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Betimsel istatistik : İstatistiğin Tanımı ve temel kavramlar, İstatistiksel araştırmanın niteliği, İstatistiksel verilerin derlenmesi ve özetlenmesi. Merkezi Eğilim ölçüleri ve dağılma ölçüleri.rassal değişkenler ve olasılık dağılımları. Örnekleme dağılımları. İstatistiksel karar alma:Hipotez testleri . Ki-kare Testleri : Kontenjans tabloları. Bağımsızlık testi .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 2 5 10
23 Proje Sunma 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
49 Performans 1 5 5
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistik Nedir? İstatistik Türleri Betimleyici İstatistik İstatistiksel Eğilim İstatistiksel Karar Teorisi İstatistik Nedir İstatistik Türleri Betimleyici İstatistik İstatistiksel Eğilim İstatistiksel Karar Teorisi.pdf
2 Seriler.
3 Merkezi Eğilim ölçülerine giriş(Ortalamalar), analitik ortalamalar ve özellikleri
4 Mod. Medyan. Bölenler
5 Dağılma ölçülerine giriş.Değişim aralığı.Standart sapma. Standardize değerler
6 Değişim katsayısı. Toplanma Oranı
7 Kesikli ve sürekli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları
8 Ara Sınav
9 Bazı özel olasılık dağılımları
10 Örnekleme dağılımları.Hipotez Testlerine giriş ve temel kavramlar. Anakütle ortalaması için hipotez testleri
11 İki anakütle ortalamasının farkı için hipotez testleri
12 Anakütle oranı için hipotez testi
13 İki anakütle oranına ilişkin hipotez testi, küçük sınav
14 Ki-kare dağılımına dayanan testler: Kontenjans tabloları. Bağımsızlık testi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292780 Toplanan verilerin derlenmesi. Verileri grafiksel ve basit yöntemlerle özetleyerek sunabilme
2 1292781 Verileri grafiksel sunabilme
3 1292782 Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerinin hesaplanabilmesi ve yorumlanabilmesi
4 1292783 Bazı istatistiksel yöntemleri kullanabilme ve yorumlama
5 1292784 İstatistiksel sonuç çıkarabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5
5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek