Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV268 Borçlar Hukuku 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Borç kavramı açıklandıktan sonra, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olmak üzere, borcun kaynakları anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Merve KIZGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murat DOĞAN, Gökhan ŞAHAN, İsmail ATAMULU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel hukukun temel alanlarından borçlar hukuku ve medeni hukuk ile ilişkisi ile borç kavramının temel özellikleri. Borcun kaynakları Türk Borçlar Hukuku.pdf
2 Sözleşmelerin hukuki işlemler içindeki yeri ve kurulması ile hükümler Türk Borçlar Hukuku.pdf
3 Genel hatlarıyla hukuki işlemlerin geçerlilik şartları Türk Borçlar Hukuku.pdf
4 İrade sakatlıkları ve bunların hukuki sonuçları Türk Borçlar Hukuku.pdf
5 Haksız fiil borç ilişkisi Türk Borçlar Hukuku.pdf
6 İfada Borçlunun ve Alacaklının Rolü ve İfanın Konusu. İfa Türk Borçlar Hukuku.pdf
7 Sebepsiz zenginleşme borç ilişkisi Türk Borçlar Hukuku.pdf
8 İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde ifa ile borçların İfa Edilmemesi Kavramı ve Genel Olarak Sonuçları Türk Borçlar Hukuku.pdf
9 Arasınav
10 İbra, Yenileme, Alacaklı ve Borçlu Sifatlarının Birleşmesi , İfa İmkansızlığı ve Takas Türk Borçlar Hukuku.pdf
11 Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Türk Borçlar Hukuku.pdf
12 Müteselsil Borçluluk ve Alacaklılar Arasında Teselsül Türk Borçlar Hukuku.pdf
13 Şarta Bağlı Borçlar ve Cezai Şart, Alacağın temliki ve borcun nakli Türk Borçlar Hukuku.pdf
14 Temsil Türk Borçlar Hukuku.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505915 Borç kavramını öğrenir.
2 1505916 Borçlar hukukunun içeriğini anlar.
3 1505917 Sözleşme kavramını öğrenir.
4 1505918 Sebepsiz zenginleşme kavramını öğrenir.
5 1505919 Haksız Fiilden kaynaklanan borcu anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73336 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 73323 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 73324 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 73325 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 73326 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 73327 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 73328 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 73329 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 73330 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 73331 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 73332 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 73333 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 73334 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 73335 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek