Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV270 Mesleki Belgeler ve Yazışmalar 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Yazılı iletişim türlerini tanıtmak, yazıların standart yazım kurallarını ve içerikle ilgili kavramları açıklamak ve örnek hazırlatmaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Altınöz,M;Parıldar,C; Yazışma Teknikleri,Nobel Yayın Dağıtım,Ankara,2007. 2.Koç,H;Öztoprak,M; Yazışma Teknikleri,Seçkin Yayıncılık,Ankara,2003. 3.Topaloğlu,M;Koç,H; Büro Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara,2002. 4.Yazışma Standartları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Resmi yazılar, iş yazıları ve özel yazılar, yazı hazırlamak kullanılan standartlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 5 25
36 Rapor 2 5 10
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sözlü ve yazılı iletişimin incelenmesi
2 Örgütsel iletişimin tanımı. Gelen giden evrak, evrak türleri, kayıt işlemleri
3 Anlatımın unsurları, yazım-imla kuralları. Yazışma türleri, ticari ve resmi yazıların tanımı,özellikleri
4 Yazışma türlerinin tanımı ve örnek yazımı. Sirkü, ilan, tanıtma ve reklam mektubu
5 Satış mektupları, sipariş ve örnek yazımı
6 İstek mektupları,alındı mektupları ve örnek yazımı
7 Tekit mektupları, tahsilat ve ödemeleri takip mektubunun incelenmesi ve örnek yazımı
8 Ara Sınav
9 TSE'nin iş yazılarını düzenleme standardı ve Başbakanlığın resmi yazıları düzenleme esaslarının incelenmesi
10 Standartların yazıya uygulanması . Teyit mektuplarının incelenmesi ve örnek yazımı
11 Dilekçe yazım kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı
12 İş isteme mektupları, özgeçmiş hazırlama kurallarının incelenmesi ve örnek yazımı
13 Örgütsel iletişimde özel yazıların tanımı ve türlerinin incelenmesi ve örnek yazımı
14 Raporun tanımı, raporların şekil ve içerik yönünden incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292805 Yazılı iletişimin unsurlarını kavramak
2 1292806 Yazılı iletişimin örgütlerdeki önemini kavramak
3 1292807 Yazı yazma tekniklerini bilme ve uygulama becerisi kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek