Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV272 Sigortacılık 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin sigortacılığın temel prensipleri, işlevleri,faaliyetleri ve sigorta şirketlerinin organizasyon yapıları hakkında bilgilendirilmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GÜVEL. E.Alper; GÜVEL, A.Öndaş; “ Sigortacılık”, Seçkin Yayıncılık. ÖZBOLAT, Murad; “Temel Sigortacılık”, Seçkin Yayınları, İstanbul. İlgili ders notları ve makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Risk ve Sigorta Kavramları / Risk Faktörüyle Sigorta Arasındaki İlişki / Sigortacılık Sistemi ve Sistemin İşleyişi / Sigortacılığın Ekonomideki Fonksiyonları / Sigortacılığın Temel Prensipleri / Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler: Poliçe, Zeyilname, Temditname ve Diğerleri / Sigorta Primi / Sigorta Tarifeleri / Sigorta Türleri / Sigorta Şirketlerinin Örgüt Yapısı / Sigorta Şirketlerinin Dış Organları / Aracılar: Acente, Prodüktör ve Brokerlar / Eksper Kavramı / Sigorta Hizmetlerinin Pazarlanması / Sigortacılığın Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi / Türk Sigorta Sisteminin Yapısı ve Sorunları / Sigortacılık Sektöründe Bulunan Kurumlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 1 5 5
24 Seminer 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 2 5 10
54 Ev Ödevi 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belirsizlik, risk ve sigorta ilişkisi
2 Sigortacılık sistemi ve işleyişi
3 Sigortanın ekonomideki işlevleri
4 Sigortacılığın temel prensipleri
5 Sigortacılığın temel prensipleri
6 Sigorta tarifeleri ve prim hesaplamaları
7 Sigorta işlemlerinde kullanılan belgeler
8 Ara Sınav
9 Sigorta türleri
10 Sigorta şirketlerinin iç organizasyon yapısı
11 Sigorta şirketlerinin dış organları
12 Sigortacılıkta yeni pazarlama yöntemleri
13 Sigortacılık sektöründe bulunan kurumlar
14 Sigortacılığın tarihsel gelişimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292817 Ekonomik birimlerin sigorta ihtiyacını anlamak ve anlatabilmek
2 1292818 Sigortacılığın ekonomide yarattığı faydaları anlamak
3 1292819 Sigorta hizmetinin nasıl üretildiğini bilmek
4 1292820 Sigortacılık faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirildiğini açıklamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5
2 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek