Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV274 Sermaye Piyasası ve Borsalar 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin sermaye piyasalarının genel yapısı ve işleyişi hakkında yeterli bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları ekonominin temelleri , MAHFİ EĞİLMEZ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sermaye Piyasasının Ekonomik Yapı ve Mali Sistem İçindeki Yeri ve Etkinliği / Sermaye Piyasasının Tarafları, Araçları ve Kurumları, İşlemleri ve İşleyişi / Menkul Kıymetler Borsasının Yapısı ve İşleyişi / Borsa Emirleri ve İşlemleri / Finansal Piyasalar Kavramı / Reel Sektör-Finansal Sektör İlişkisi / SPK / İMKB / VOB / İMKB Bünyesindeki Piyasalar ve İşleyişleri / Hisse Senedi Piyasaları / Aracı Kuruluşlar / Takas ve Saklama İşlemleri / Takasbank / Bono ve Tahvil Piyasası / Vadeli İşlemler / Opsiyon İşlemleri / Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası / Temel ve Teknik Analiz Kavramı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
24 Seminer 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 4 5 20
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finans Sisteminin Genel Görünümü
2 Sermaye Piyasalarına Genel Bakış
3 Etkin Piyasalar Hipotezi
4 Borsa Sistemleri ve Emirler
5 Sermaye Piyasası Araçları
6 Sermaye Piyasası Araçları
7 Türk Sermaye Piyasası
8 Ara Sınav
9 Sermaye piyasası kurumları
10 Tahvil Değerleme
11 Hisse Değerleme
12 Risk ve Getiri
13 Yatırım Fonları
14 Özel Fonlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292808 Sermaye piyasalarına ilişkin kavramları öğrenmek
2 1292809 Sermaye piyasası araçlarını tanımak
3 1292810 Sermaye piyasalarındaki kurumları tanımak
4 1292811 Menkul değerlere ilişkin sayısal analizler de yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4
2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek