Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV276 Bilgisayarlı Muhasebe 927003 2 4 3

Dersin Amacı

LUCA Bilgisayarlı Muhasebe kapsamında genel muhasebe işlemlerinin uygulamalarını paket program üzerinden yaptırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Merve KIZGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

www.luca.com.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar ve paket program seçim tekniğini öğretmek. Bilgisayarda, paket program kuruluşunu uygulamak, https://www.luca.com.tr/
2 Bilgisayarda, paket programlarda muhasebe sürecini öğretmek, Bilgisayarda, paket programı ve şirket kuruluşunu düzenlemek, https://www.luca.com.tr/
3 İşletme defteri kayıtlarını öğretmek, Gelir, gider fiş girişleri, https://www.luca.com.tr/
4 Tekdüzen Hesap Planın işleyişini, yardımcı hesabın önemini ve hesap düzenlemeyi öğretmek. Üretim, Hizmet ve Ticaret İşletmelerinde THP sürecini öğretmek. Paket programda, muhasebe modülünü tanıtmak. Tekdüzen hesap planı tanımlama, yeni, yardımcı hesap açma, iptal etme ve uygulama yapmak. https://www.luca.com.tr/
5 Muhasebe fişlerinin özelliklerini, çeşitlerini ve önemini öğretmek, Muhasebe fişlerinde örnek uygulamalar yapmak, https://www.luca.com.tr/
6 Ticari işletmelerde KDV dahil, hariç mal ve hizmet alış, satış, iade, iskonto, kur, vade, fiyat farkı işlemlerini öğretmek. Paket programda, muhasebe fişleri kullanarak; ticari işletmelerde KDV dahil, hariç mal finansal olayları düzenlemek. https://www.luca.com.tr/
7 Muhasebe sürecinde; değişiklik, iptal, beyanname düzenleme, değişiklik yapmayı öğretmek. Paket programda, muhasebe sürecinde, fiş iptali, iptal edilen fişin geri alınması, beyanname düzenlemeyi öğretmek. https://www.luca.com.tr/
8 Ara sınav
9 Belgeler, Defterler, Mizan Çeşitleri, Mali Tablolar hakkında bilgi vermek. Paket programda, düzenlenen finansal olayları defterler, mizanlar ve mali tablolarını düzenlemek. https://www.luca.com.tr/
10 Ticari işletmede, muhasebe sürecini örnek monografi ile öğretmek. Paket programda, ticari işletmede kuruluşu, dönem içi, sonu işlemleri ve mali tabloları monografi ile düzenlemek. https://www.luca.com.tr/
11 Ön muhasebe sürecini, önemini ve araçlarını öğretmek. Paket programda, ön muhasebe için stok, cari, fatura düzenleme sürecini tanımlamak, uygulamak. https://www.luca.com.tr/
12 Muhasebe modüllerinin kullanımını öğretmek, İlgili modüllerle uygulamalar. https://www.luca.com.tr/
13 Mal ve hizmet alış, satış, iade iskonto faturaları hakkında bilgi vermek. Paket programda, tanımlanan kartlara göre alış, satış, iade, iskonto ve fark faturalarını örnek uygulama yapmak. https://www.luca.com.tr/
14 Beyannameler hakkında bilgi vermek. Paket programda, ön muhasebe sürecine göre belgeler, defterler, mizanlar ve tablolar izlenir. https://www.luca.com.tr/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286286 Ticari belgeleri tanıyabilme.
2 1286287 Ticari belgeleri muhasebe fişleri aracılığıyla bilgisayara girebilme.
3 1286288 Muhasebe sürecini bilgisayar yardımıyla yapabilme.
4 1286289 Mali raporları ve beyannameleri bilgisayardan hazırlayabilme.
5 1286290 Ön muhasebe işlemlerini bilgisayar yardımıyla yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 5 5 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek