Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP121 Bilgisayar-I 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Temel bilgisayar bilgisi verilerek ve uygulama yaptırılarak öğrencilerin bilgisayarı daha etkin kullanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Melik ÖKSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Bilgiler / Windows İşletim Sistemi / Kelime İşleme / Veri Tabanı Kullanma / Sunum Hazırlama / Çizelge Uygulamaları / Bilgi Ağları Kullanma: E-Posta, www

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Bilgiler Hafta-1.docx
2 Bilgisayar donanımı bileşenleri Hafta-2.docx
3 İşletim sisteminin görevleri, konsol tabanlı işletim sistemi Hafta-3.docx
4 Windows işletim sistemi Hafta-4.docx
5 Basit metin editörü ve dosya işlemleri Hafta-5.pdf
6 Kelime işleme programı Hafta-6.pdf
7 Kelime işlemede sayfa düzeni oluşturma Hafta-7.pdf
8 Kelime işlemede biçimleme, giriş/çıkış işlemleri Hafta-8.pdf
9 Sunum hazırlama programı Hafta-9.pdf
10 Ara Sınav Hafta-10.pdf
11 Sunum hazırlamada renk, grafik, resim kullanma Hafta-11.pdf
12 Çizelge uygulamaları Hafta-12.pdf
13 Veri tabanı kullanma Hafta-13.pdf
14 Bölüm alanındaki uygulamalar. Bilgi ağları kullanma: E-Posta Bilgi ağları kullanma: www Hafta-14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266387 Öğrenci bilgisayar kullanımı ve temel bilgisayar kavramlarını öğrenebilecektir.
2 1266388 Öğrenci yazılım/donanım kavramları ve çeşitlerini kavrayabilecektir.
3 1266389 Öğrenci işletim sistemleri kavramını öğrenebilecek ve işletim sistemi kurup etkin bir şekilde kullanabilecektir.
4 1266390 Öğrenci interneti bilgiyi bulma-paylaşma ve iletişim aracı olarak etkin bir şekilde kullanabilecektir.
5 1266391 Öğrenci kelime işlem programlarını kullanabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 1 1 1 3 4 1 2 1 3
2 2 2 2 1 1 1 3 4 1 1 1 3
3 2 2 2 1 1 1 3 4 1 2 1 3
4 2 2 2 1 1 1 3 4 1 2 1 3
5 2 2 2 1 1 1 3 4 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek