Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP106 Analitik Kimya 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Gerek analitik kimya dersi ve laboratuvarına gerekse diğer temel kimya bölümü derslerine eksiksiz bir altyapı sağlayarak; problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini kazandırmaktır. Genel olarak titrimetrik analiz yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu metotlar, Çöktürme,nötralleşme, kompleks oluşumu ve indirgenme yükseltgenme titrasyonlarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Tülin Şaka

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Analitik Kimyanın Temelleri Cilt I, Skoog, West Holler and Crouch, 8. baskı Çeviri editörleri; E.Kılıç, H.Yılmaz, Bilim Yayıncılık 2- Analitik Kimya, Daniel C. Harris, 1. baskı, Çeviri editörleri; Prof.Dr. Güler Somer/ A. Osman Solak, Gazi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Analitik kimya nedir; Analitik Kimyada Kimyasallar gereçler ve Temel İşlemler, analitik Kimyada Hesaplamalar, Kimyasal analizde hatalar Numune Alma Standardizasyon ve Kalibrasyon, Sulu-çözelti kimyası, İyonik dengelere elektrolitlerin etkisi, Denge hesaplamalarının karmaşık sistemlere uygulanması , Gravimetrik analiz metotları. Çöktürme Titrasyonları ; Nötralleşme titrasyonlarının teorisi ; Kompleks asit-baz sistemleri için titrasyon eğrileri ; Kompleks oluşum titrasyonları , İndirgenme Yükseltgenme Titrasyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik kimya nedir; Analitik Kimyada Kimyasallar gereçler ve Temel İşlemler, analitik Kimyada Hesaplamalar analatik1.pdf
2 Kimyasal analizde hatalar analatik2.pdf
3 Numune Alma Standardizasyon ve Kalibrasyon analatik3.pdf
4 Sulu-çözelti kimyası (Sulu çözeltilerde kimyasal denge, otoprotoliz ve diğer denge sabitleri) analatik4.pdf
5 Sulu-çözelti kimyası (Sulu çözeltilerde kimyasal denge, otoprotoliz ve diğer denge sabitleri) analatik5.pdf
6 Denge hesaplamalarının karmaşık sistemlere uygulanması ( Çoklu denge problemlerinin çözümü için sistematik metot, sistematik metotla çözünürlük hesaplamaları analatik6.pdf
7 Gravimetrik analiz metotları( Çökeleklerin ve çöktürücülerin özellikleri, kimyasal stokiyometri, gravimetrik hesaplamalar) analatik7.pdf
8 Titrimetrik metotların temel prensipleri. Çöktürme Titrimetrisi analatik8.pdf
9 Ara Sınav
10 Nötralleşme Titrasyonlarının İlkeleri, Asit/Baz titrasyonları için İndikatörler analatik9.pdf
11 Kuvvetli Asit/ Kuvvetli Baz Titrasyon Eğrileri, Zayıf Asitlerin, Zayıf Bazların titrasyon eğrileri, Asit Baz Titrasyonlarında Çözeltilerin Bileşimi. analatik10.pdf
12 Kompleksleşme Reaksiyonları ve Titrasyonları: Komplekslerin oluşumu, Anorganik Kompleksleştiricilerle Titrasyonlar, Organik Kompleksleştiriciler, EDTA titrasyonları analatik11.pdf
13 Elektrokimyasal Yöntemler: Yükseltgenme ve İndirgenme Reaksiyonları, Elektrokimyasal Hücreler, Elektrot Potansiyelleri analatik11.pdf
14 Yükseltgenme İndirgenme Titrasyonlarının Uygulamaları: Yardımcı İndirgen Ve Yükseltgen Maddeler, Standart İndirgenlerin uygulamaları analatik10.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1399972 Temel Analitik Kimya bilgilerini tanımlar
2 1406039 Nicel ve nitel analiz kavramlarını tanımlar
3 1411722 Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğini kazanır
4 1394398 Lisans eğitimi boyunca ve iş ortamında karşılaşılan analitik problemlere cevap verebilme yeteneğini kazanı
5 1480299 Deneysel sonuçların nasıl sunulacağını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73749 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 73750 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 73751 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 73755 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 73752 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 73759 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 73756 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 73753 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 73760 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 73754 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 73758 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 73757 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 2 1 2 1 1 1 3 2
2 4 4 4 4 2 1 2 1 1 1 3 2
3 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 3 3
4 5 4 5 4 2 2 2 1 1 1 3 3
5 5 4 5 4 2 2 2 1 1 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek