Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
STJ102 Staj 927001 1 2 10

Dersin Amacı

Stajın amacı, öğrenciyi bir maddenin üretiminde, hammadde aşamasından üretilmiş madde aşamasına kadar yer alan tüm işlem ve süreçlerde görev almaya hazırlamaktır. Üretimde gerçekleşen kimyasal işlemleri izleyip, analiz yapabilme ve sistemi kontrol edebilme yetkinliğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Staj boyunca öğrenilenler, staj yaptıkları kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi, uygulanan sürecin ve akış çizelgesinin kavranması, ürün ve hammadde analiz yöntemlerinin öğrenilmesi, süreçte yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi, enstrümantasyon sisteminin öğrenilmesi, Süreç kontrol ve kalite kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 50 1
49 Performans 1 50 1
36 Rapor 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 1 220 220
20 Rapor Hazırlama 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmede (Fabrikanın üretim birimi) staja başlama ve ilgili kişilerle tanışma. Kurum kültürü, stajyere uygulanacak staj programı, stajyerin işletmedeki görev ve sorumlulukları, sağlanan olanaklar ve bilgisayar, kütüphane, vb. altyapı, teknik emniyet ve iş güvenliği, vb. konularda bilgilenme. STAJ 1.hafta.docx
2 İşletmenin yerleşimi, yan üniteleri ve akım şeması öğrenme, staj raporuna aktarmak üzere çizme. Fabrikanın işleyişi ile birlikte, üretimin ülkemiz ve dünya açısından önemi, iş ve meslek yaşamı, kurum içindeki insan ilişkileri, sözlü ve yazılı iletişim biçimleri gibi sosyal konuları kavramaya çalışma.fabrikada üretilen kimyasala ilişkin formüller, her bir bileşenin yapısı ve fonksiyonu gibi bilgileri derleme. Üretimde uygulanan belli başlı süreçleri, temel işlemleri, boru ve enstrüman sistemine ilişkin çizimleri araştırma, inceleme ve taslak rapora aktarma. Süreçteki birimlerin fonksiyonu, yapısı ve çalışma koşulları hakkında bilgi edinme. fabrikada üretilen kimyasala ilişkin formüller, her bir bileşenin yapısı ve fonksiyonu gibi bilgileri derleme. Üretimde uygulanan belli başlı süreçleri, temel işlemleri, boru ve enstrüman sistemine ilişkin çizimleri araştırma, inceleme ve taslak rapora aktarma. STAJ 2.hafta.docx
3 Gerekli hacim, pompa gücü, vb fiziksel büyüklükler, fizikokimyasal nicelikler, akı, harcanan enerji, vb. konularda bilgi toplama. Süreçte uygulanan kalite kontrol mekanizmaları ve kalite güvence sistemlerini gerekli birimlerle iletişim kurarak öğrenme ve rapora aktarma. STAJ 3. hafta.docx
4 İşletmede geçen son haftada, çalışma ve gözlemler sürerken işletmelerde iş ve meslek yaşamında takım çalışmasının, disiplinler arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemine ilişkin gözlemleri rapora aktarma. STAJ 4. hafta.docx
5 İşletmedeki gözlemler sürerken raporun özet ve sonuç kısımlarını oluşturma. Raporun sunum ve bilgilendirme sayfalarını ve sayfa düzenini oluşturma. STAJ 5. hafta.docx
6 Taslak raporu incelenmek üzere ilgili mühendise iletme. İlgili mühendisin önerileri doğrultusunda raporda istenen düzeltmeleri yapma. Vedalaşma, raporun imzalanması, çıkış işlemlerini yapma. Raporun ciltlenmiş bir kopyasının ilgili mühendise teslimi. STAJ 6. hafta.docx
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200243 Öğrenciler, kimya teknikerliği mesleğinin üretimde uygulanışını ve iş yaşamını gözlemleyecek, eğitim programında verilen kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarmayı öğreneceklerdir
2 1191044 Meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, çevre gibi sosyal konularda, ulusal ve uluslar arası sorunlar hakkında bilgilenerek iyi bir tekniker olma yönünde davranış geliştireceklerdir
3 1196133 İşletmede kalite ve standardizasyon konularını öğreneceklerdir
4 1197250 Çağdaş teknik ve gelişmeleri gözlemleme olanağı bulacaklardır
5 1201086 İşletmelerde, iş ve meslek yaşamında iş disiplininin, takım çalışmasının, disiplinler arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemini gözlem yaparak kavrayacak ve kendi eksikliklerini tamamlayacaklardır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 1 3 4 3 4 3 2
2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4
3 3 4 3 3 2 1 4 3 4 3 4 2
4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2
5 4 3 2 2 2 1 3 4 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek