Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP118 Analitik Kimya Lab. 927003 1 2 4

Dersin Amacı

Genel olarak nitel nicel analiz yöntemlerinin ve bu analiz sırasında uygulana temel işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Tülin ŞAKA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Analitik Kimya Laboratuvar Klavuzu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kalitatif Analize Giriş, Kalitatif Analizde Temel İşlemler, Kalitatif Analizde Örnek Hazırlama, 1-3 Grup Katyonlarının Sistematik Analizi, 1-2 Grup Anyonlarının Sistematik Analizi, Bilinmeyen Örnek Analizi, Kantitatif Analize Giriş, Gravimetrik Analiz, Çimentoda SiO2, toplam demir, aluminyum oksit tayini, gravimetrik sülfat tayini, iyodimetrik yöntemle askorbik asit tayin, volhard yöntemiyle klorür tayini, Mohr yöntemiyle bromür tayini.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 13 20 1
21 Rapor Sunma 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 13 1 13
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
52 Quiz için Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; Nitel Analizde Uygulanan Temel İşlemler GENEL BİLGİ.docx
2 I. Grup Katyonları ve Sistematik Analizleri I. GRUP KATYONLAR.docx
3 II. Grup Katyonları ve Sistematik Analizleri II. GRUP KATYONLAR.docx
4 III. Grup Katyonları ve Sistematik Analizleri III. GRUP KATYON.docx
5 IV. Grup Katyonları ve Sistematik Analizleri IV. GRUP KATYON.docx
6 V. Grup Katyonları ve Sistematik Analizleri V. GRUP.docx
7 Kristal suyu tayini 1.docx
8 Gravimetrik demir tayini Demir Analizi.pdf
9 Asit ve bazların ayarlanması Asit Baz Titrasyonları.pdf
10 Ara sınav
11 Hidroklorik asitin ayarlanması Asit Baz Titrasyonları.pdf
12 Sodyum hidroksitin ayarlanması Asit Baz Titrasyonları.pdf
13 Su sertliği tayini Suda Sertlik Tayini.pdf
14 Sirkede asitlik tayini Sirkede Asetik Asit Tayini.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488530 Nitel kimyasal analizin sistematiğini anlar
2 1488531 Nitel kimyasal analizi laboratuarda uygular
3 1488532 El becerileri gelişir
4 1488533 Nicel kimyasal analiz metotlarını araştırarak uygun metodu seçme
5 1488534 Bireysel ve grup çalışmaları yapabilir ve sorumluluk alma bilinci edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73749 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 73750 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 73751 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 73755 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 73752 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 73759 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 73756 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 73753 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 73760 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 73754 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 73758 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 73757 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 1 3 1 1 1 1 2
2 3 3 3 4 3 1 3 1 1 1 1 1
3 3 3 3 4 3 1 3 1 1 1 1 2
4 3 3 3 4 3 1 3 1 1 1 1 1
5 3 3 3 4 3 1 3 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek