Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP110 İlaç Kimyası 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Organik Kimya'da işlenen konularda tanımlanan birçok bileşiğin ilaç endüstrisinde ilaç sentezinde hammadde olarak veya doğrudan ilaç olarak kullanıldığının uygulamalarını yaparak dersin endüstriyel üretimini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevzat KARADAYI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] "Aedicinal Chemistry" Ashutash kar, New Age International Limited, Publishers, New Delhi, 2001. [2] "Farmokoloji Derslari" prof.Dr.ismet Dökmeci, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2001. [3] "Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler", Genişletilmiş 2. Baskı, Hacettepe-Taş Kitapcılık Ltd.Şti., Ankara,2002. [4] "Farmakoloji Ders Kitapbı", T.arda Bökesoy, İclal Çakıcı, Mehmet Melli, Türk Farmakoloji Derneği, Gazi Kitapevi, Tic.Lim.Şti.Ankara, 2000. [5] "İlaçların Gıdalar, alkol ve Sıgara ile Etkileşimleri",Prof.Dr.E. Güler, Prof.Dr.O.Özdemir, Dr.Eczl. Genç, türk Eczacılar Birliği yayını, Ankara, 1993. [6] yayınlanmamış Ders Notları, Prof.Dr. suna Dura, Ankara eczacılık fakültesi, 1980, Ankara. [7] “İnsan Biyokimyası", Prof.dr. Mutahhar Yenson, İstanbul Üni., Tıp Fak., Biyokimya ABD, Çeliker matbaacılık, İstanbul, 1981. [8] "Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, Prof.Dr.S.Oguz Karaalp, Hacettepe-Taş Kitapcılık Ltd.Şti., Ankara,2002.dvanced Practical M

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve genel farmakoloji kavramları İlaç Kimyası_1_hafta.pdf
2 Giriş ve genel farmakoloji kavramları İlaç Kimyası_2_hafta.pdf
3 Bazı organik bileşiklerden hareketle ilaç sentezi İlaç Kimyası_3_hafta.pdf
4 Bazı organik bileşiklerden hareketle ilaç sentezi İlaç Kimyası_4_hafta.pdf
5 Bazı organik bileşiklerden hareketle ilaç sentezi İlaç Kimyası_5_hafta.pdf
6 İlaç-gıda-alkol ve sigara etkileşmesi İlaç Kimyası_6_hafta.pdf
7 İlaç absorpsiyonunun besin ve sıvı miktarı tarafından etkilenmesi İlaç Kimyası_7_hafta.pdf
8 İlaçların teratojen etkisi
9 Ara sınav İlaç Kimyası_9_hafta.pdf
10 İlaçların farmakolojik etkileşmesi İlaç Kimyası_10_hafta.pdf
11 İlaçların normal laboratuvar bulgularına etkisi İlaç Kimyası_11_hafta.pdf
12 Vitaminler İlaç Kimyası_12_hafta.pdf
13 Yeni ilaç sentezleme yöntemleri İlaç Kimyası_13_hafta.pdf
14 Yeni ilaç sentezleme yöntemleri İlaç Kimyası_14_hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266640 Organik kimyanın ve ilaç kimyasının önemini ve endüstrideki yerini bilir.
2 1266641 İlaçların zararlı (teratojenik) etkisini bilir.
3 1266642 İlaçların da çevre kirliliğine yol açacabileceğini bilir.
4 1266643 İlaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerini bilir.
5 1266644 İlaç kullanma genel kültürünü bilir ve öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3
2 4 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3
3 4 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3
4 4 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3
5 4 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek