Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP112 Metal Kimyası 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Metallerin genel özelikleri ve genel elde edilme yöntemlerinin yanı sıra ülkemizdeki metal üretimi yapan sektörlere yönelik öğrenciler yetiştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Melik ÖKSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEZCAN, H., TEZCAN, R. Metaller Kimyası Nobel Yayın Dağıtım, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Metallerin genel özellikleri; Metallerin genel elde edilme yöntemleri; Alaşımlar ve özellikleri; Cevher hazırlama yöntemleri; Demir-çelik üretimi; Bakır üretim yöntemleri; Çinko üretim yöntemleri; Kurşun üretim yöntemleri; Civa üretim yöntemleri; Kurşun üretim yöntemleri; Gümüş üretim yöntemleri; Altın üretim yöntemleri; Araştırma ve sunum.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metallerin genel özellikleri
2 Metallerin genel elde edilme yöntemleri
3 Alaşımlar ve özellikleri
4 Cevher hazırlama yöntemleri
5 Demir-çelik üretimi
6 Bakır üretim yöntemleri
7 Çinko üretim yöntemleri
8 Kurşun üretim yöntemleri
9 Ara Sınav
10 Civa üretim yöntemleri
11 Kurşun üretim yöntemleri
12 Gümüş üretim yöntemleri
13 Altın üretim yöntemleri
14 Araştırma ve sunum
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266658 Metallerin genel özelliklerini ve genel elde edilme yöntemlerini bilir.
2 1266659 Bazı metallerin üretim aşamalarını bilir.
3 1266660 Metallerin saflaştırma işlemlerini bilir.
4 1266661 Alaşımları, özelliklerini ve hazırlanışını bilir.
5 1266662 Yeni bir metalin üretim aşamalarını araştırabilir ve kavrayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 2 2 3 1 1 2 2 3
2 4 4 3 3 2 2 3 1 1 2 1 3
3 4 4 3 3 2 2 3 1 1 2 2 3
4 4 4 3 3 2 2 3 1 1 2 2 3
5 4 4 3 3 2 2 3 1 1 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek