Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP124 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Uygulamalı Girişimcilik eğitimi dersinin amacı Üniversitemiz öğrencileri arasında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimci adaylarını iş planı kavramı ile tanıştırarak iş kurma ve girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve bilinç düzeylerini artırmaya katkı sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Melik ÖKSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimcilik kavramı ve özellikleri, iş fikri geliştirme ve iş modellemesi, iş planı kavramı ve öğeleri ile geliştirilesine yönelik uygulamalar, iş planının hazırlanması, etkili sunum, pazarlama yönetimi, finansal yönetim ve üretim yönetimi ile örnek girişimciler ile tecrübe paylaşımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 1 9 9
21 Rapor Sunma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik özelliklerinin sınanması ve temelleri, İş fikrinin geliştirilmesi ve yaratıcılık egzersizleri Hafta-1.docx
2 İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) Hafta-2.docx
3 Pazar Araştırması, Pazarlama Yönetimi ve Uygulama Çalışmaları Hafta-3.docx
4 Üretim Planı ve Üretim Yönetimi ile Uygulama Çalışmaları Hafta-4.docx
5 Finansal Plan, Finansal Yönetim ve Uygulama Çalışmaları Hafta-5 .docx
6 Tecrübe Paylaşımı ve Örnek Girişimciler Hafta-6.docx
7 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan Hafta-7.docx
8 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları Hafta-8.docx
9 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları
10 Ara sınav
11 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
12 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
13 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
14 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266985 Girişimcilik kavramını öğrenir
2 1266986 İş fikri geliştirme ve iş modellemesi yapar
3 1266987 İş planı kavramı ve öğelerini öğrenir ve uygulama çalışmalarını yapar
4 1266988 İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususları öğrenir ve kendi planlarını hazırlarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 1 2 4 3 1 1 3 2 3
2 3 2 2 1 2 4 3 1 2 3 2 3
3 3 2 2 1 2 4 3 1 1 3 2 3
4 3 2 2 1 2 4 3 1 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek