Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP227 Organik Kimya 927003 2 3 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencinin kimya bilimi bilgisine katkıda bulunmak, temel bilimlere ait bilgi birikimlerini bu dersten öğrendikleriyle bir arada kullanabilme becerisi kazanabilmesi, fonksiyonel grupları, hidrokarbonları ve yapı izomerisini kavrayabilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Melik ÖKSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Organik Kimya, Robert C. Atkins, Francis A. Carey (çeviri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır), Bilim Kitabevi Organik Kimya, Graham Solomons, Craig Fryhle (çeviri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır), Literatür Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, kimyasal bağlar, karbon-karbon kovalent bağ, fonksiyonel gruplar, organik bileşiklerin sınıflandırılmaları, yapı izomerisi, IUPAC adlandırılmaları, IUPAC adına göre kimyasal formülün yazılması, organik bileşiklerin fiziksel özelliklerinin kıyaslanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Kimyanın tanımı, organik bileşiklerin sınıflandırılması, bağlar hakkında genel bilgi, fonksiyonel gruplar Hafta-1.docx
2 Alifatik organik bileşiklerin sınıflandırılmaları, fiziksel özellikleri, alkanlar ve sikloalkanların IUPAC adlandırılması Hafta-2.docx
3 Alkenlerin ve alkinlerin IUPAC adlandırılması Hafta-3.docx
4 Yapı izomerisi Hafta-4.docx
5 Alkoller ve alkil halojenürlerin IUPAC adlandırılması, fiziksel özellikleri Hafta-5.docx
6 Eterler ve epoksitlerin IUPAC adlandırılması, fiziksel özellikleri Hafta-6.docx
7 Aldehit ve ketonların IUPAC adlandırılması, fiziksel özellikleri Hafta-7.docx
8 Karboksiklik asit ve türevleri hakkında genel bilgi, fiziksel özellikler Hafta-8.docx
9 Tüm konuların özetlenmesi ve soru çözülmesi Hafta-9.docx
10 Ara sınav Hafta-10.docx
11 Karboksilik asitler ve açil klorürlerin IUPAC adlandırılması Hafta-11.docx
12 Anhidritler ve esterlerin IUPAC adlandırılması Hafta-12.docx
13 Amidlerin IUPAC adlandırılması Hafta-13.docx
14 Aminlerin fiziksel özellikleri ve IUPAC adlandırılması Hafta-14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267015 Yapısı verilen bileşiklerin IUPAC adlandırılmasını yapabilmeli
2 1267016 IUPAC adı verilen bileşiğin kimyasal formülünü yazabilmeli
3 1267017 Fonksiyonel grupları tanıyabilmeli
4 1267018 Yapı izomerlerini yazabilmeli
5 1267019 Bileşiğin kimyasal adını gördüğünde hangi sınıf bileşik olduğunu tanıyabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 2 3 1 1 2 2 3
2 4 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2
3 4 4 4 3 3 2 3 1 1 1 2 3
4 4 4 4 3 3 2 3 1 1 2 1 3
5 4 4 4 3 3 2 3 1 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek