Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP229 Kimyasal Teknolojiler 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin, sanayide üretilen bazı ürünlerin üretim aşamalarında kullanılan çeşitli yöntem, sistem ve makineleri,, hammadde ve yardımcı madde özelliklerini, ürün ve üretim parametrelerini öğrenebilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Shreve, R., Norris, 1985, Kimyasal Proses Endüstrileri, II Cilt, Anka Ofset, İstanbul, 564 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yemeklik bitkisel yağ üretimi, Margarin üretimi, Sabun üretimi, Biyobenzin üretimi, Biyodizel üretimi ile ilgili ekipmanlar, özellikleri, hammadde yardımcı maddeler, üretim yöntemleri, ürün kalitesinin belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal proseslerde kullanılan temel ekipmanlar ve özellikleri KTP229.pdf
2 Yemeklik bitkisel yağ üretim yöntem ve aşamaları KTP229.pdf
3 Yemeklik bitkisel yağ üretiminde kullanılan ekipmanlar ve özellikleri KTP229.pdf
4 Yemeklik bitkisel yağ üretiminde kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler , özellikleri ve kullanılma gerekçeleri KTP229.pdf
5 Yemeklik bitkisel yağ ürün spesifikasyonları KTP229.pdf
6 Margarin üretim yöntem ve aşamaları KTP229.pdf
7 Margarin üretiminde kullanılan ekipmanlar ve özellikleri KTP229.pdf
8 Margarin üretiminde kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler , özellikleri ve kullanılma gerekçeleri KTP229.pdf
9 Margarin ürün spesifikasyonları KTP229.pdf
10 Arasınav KTP229.pdf
11 Biyobenzin üretim yöntem ve aşamaları KTP229.pdf
12 Biyobenzin üretiminde kullanılan ekipmanlar ve özellikleri KTP229.pdf
13 Biyobenzin üretim yöntem ve aşamaları KTP229.pdf
14 Biyobenzin üretiminde kullanılan ekipmanlar ve özellikleri KTP229.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266994 Kimyasal proseslerde kullanılan ekipmanlar ve özelliklerini kavrayabilme
2 1266995 Üretim prosesinde kullanılan hammedde ve yardımcı maddeleri ve kullanım gerekçelerini kavrayabilme
3 1266996 Üretim aşamalarında kullanılan yöntem ve sistemleri kavrayabilme
4 1266997 Üretim parametrelerinin ürünkalitesi üzerine etkilerini kavrayabilme
5 1266998 Üretiminde oluşabilecek sorunları saptayabilme ve çözüm önerisi getirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 2 3 1 1 1 2 3
2 3 3 4 3 3 2 3 2 1 2 1 3
3 3 4 4 4 3 2 3 1 1 2 1 3
4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 3
5 3 3 4 4 3 2 3 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek