Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP231 Organik Kimya Lab. 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Organik kimya konusunda deneysel beceri kazandırmak, organik bileşiklerin sentezini ve sentez sırasında kullanılan ayırma ve saflaştırma tekniklerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Melik ÖKSÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Deneysel organik Kimya Ders Notları, İ.E. GÜMRÜKÇÜOĞLU, 1990 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, E. ERDİK, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik maddelerin saflaştırma ve ayrıştırma işlemleri (kristallendirme, ektraksiyon, damıtma), Organik Bileşiklerin Sentezi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 13 20 1
20 Rapor Hazırlama 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 13 1 13
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Kimya Laboratuvarının Amacı, Kapsamı veLaboratuvarda Çalışma Kuralları Hafta-1.docx
2 Kristallendirme ve Erime noktası Tayini Hafta-2 .docx
kristalizasyon deneyi.mp4
Erime noktası Tayini.mp4
3 Ekstraksiyon Deneyi Hafta-3.docx
Katı-Sıvı Ekstraksiyonu.mp4
4 Damıtma Deneyi Hafta-4.docx
5 Kromatografi Tayini https://drive.google.com/file/d/10qS1CU9IiRNNrvbDRtlH4BaJ9-yYHVoU/view?ts=5e1ec744
6 Metan ve Etilen Sentezi Hafta-6.docx
7 Çaydan Kafein Eldesi Hafta-7 .docx
8 Tert-Bütil Klorür Sentezi Hafta-8.docx
9 Benzoik asit sentezi Hafta-9.docx
10 Ara sınav Hafta-10.docx
11 Propiyonaldehit Sentezi Hafta-11.docx
12 Sabun Sentezi Hafta-12.docx
Hafta-11.docx
13 Telafi Deneyleri Hafta-13.docx
14 Telafi Deneyleri Hafta-14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488535 Organik Kimya Laboratuvarında Çalışma kurallarını Bilir.
2 1488536 Organik Sentezleri, Yapar, Spektroskopik Özelliklerini İnceler.
3 1488537 İşlevsel Grupların Tanınma Tepkimelerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73749 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 73750 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 73751 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 73755 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 73752 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 73759 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 73756 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 73753 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 73760 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 73754 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 73758 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 73757 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 1 3 2 1 2 3 3
2 3 4 4 4 4 1 3 1 1 1 2 3
3 3 4 4 4 4 1 3 1 1 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek