Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP233 Endüstriyel Boyalar 927003 2 3 4

Dersin Amacı

1. Sanayide oldukça geniş amaçlar için üretilen boyalar ( astar,dış Yüzey, iç yüzey , matbaa mürekkepleri ) ve boya üretiminde kullanılan reçine , pigment, çözücü,dolgu maddeleri ve diğer katkı maddelerinin tanıtılması , özelliklerinin , kullanım yerleri ve amaçlarının öğretilmesi. 2. Boya analizleri ve renk ölçüm sistemleri konusunda bilgilendirilmesi. 3. Boya kusurları,nedenleri ve giderilme yollarının öğretimesi- 4.Nanoteknolojik,toz su ve solvent bazlı boyalar konusunda bilgi verimesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr . Gör.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Selçuk Paksoy, Boya el kitabı 2000 İstanbul TSE ve ASTM Standartları Öğretim Elemanı ders notları kitapçığı ve sunumları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Renk ve Boyanın yapısı ile ilgili temel kavramlar. Bağlayıcılar, Pigmentler, dolgu maddeleri, çözücüler, yan bileşenler, katkı maddeleri , dispersiyon ,renk ölçümü, boya analizleri.Boya kusurları ve giderilmesi,Nanoteknolojik boyalar,toz boyalar,kurutucular ve kuruma mekanizmaları.Dissolverler ve değirmenler.Türkiyede boya sanayi.Boya atıklarının giderilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiyede ve Dünyada Boya Sanayi
2 Renk ve Renk Ölçüm Sistemleri
3 Boyanın Bileşenleri ile İlgili Temel Kavramlar
4 Bağlayıcılar
5 Pigmentler ve Dispersiyon Sistemleri
6 Dolgu Maddeleri ve Çözücüler
7 Boya Katkı Maddeleri
8 Kurutucular ve Kuruma Mekanizmaları
9 Nanoteknolojik Boyalar
10 Ara Sınav
11 Toz boyalar ve Sanayide Kullanım Alanları
12 Dissolverlar, Değirmenler (Küreli, Boncuk )
13 Boya Kusurları ve Giderme Yöntemleri
14 Boya ve Bileşenlerinin Analizleri, Boya Atıklarının Giderilmesi Konusunda Araştırmalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267465 Öğrenciler renk ve renk analizleri konusunu öğrenecektir.
2 1267466 Öğrenciler boyanın yapısındaki kimyasal maddeler ve kullanım nedenlerini öğrenecektir.
3 1267467 Öğrenciler endüstride yapılan boya analizleri konusunda bilgi edinecektir.
4 1267468 Öğrenciler boya kusurları, nedenleri ve giderilme yollarını ögrenecektir.
5 1267469 Öğrenciler sanayide boya üretimi,boya bileşenleri konusunda bilgilendirilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 1 3 1 1 2 2 3
2 4 4 4 3 4 1 3 1 1 2 2 3
3 4 4 4 3 4 1 3 1 1 2 2 3
4 4 4 4 3 4 1 3 1 1 2 2 3
5 4 4 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek