Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP239 Terbiye Kimyası 927003 2 3 3

Dersin Amacı

1.Tekstil endüstrisinde çalışacak olan öğrencilere tekstil kimyası ile ilgili genel bir bilgi kazandırmak 2.Tekstil liflerini tanıyarak hammaddesini doğru olarak belirlemek 3.Laboratuvar da uygulamalar ve teknik geziler yaparak öğrencileri piyasaya hazırlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekstil Kimyası Ders notları Tekstil Kimyası Laboratuarı Doç. Dr. İkbal Koyuncu, Uzm. Dr.Basri Demiryürek

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tekstil liflerinin tanımı ve sınıflandırılması/ İplikler ile ilgili tanımlar ve kavramlar/Kesikli elyaftan iplik yapımı ve dokuma/Tekstil yüzeylerinin yapısı ve terbiye işlemleri/ Pamuklu mamüllerin terbiyesi, haşıllama, haşıl sökme, pişirme, ağartma, merserizasyon/ Yün elyafının ön terbiyesi, karbonizasyon, ağartma, dinkleme, yüne keçeleşmezlik özelliği kazandırılması/ ipek liflerinin terbiyesi/ rejenere elyaf/ sentetik elyaf/ apre işlemleri/Tekstilde kullanılan boyar maddeler ve boyama yöntemleri/ Tekstilde kullanılan yüzey aktif maddeler/Tekstil terbiyesinde kullanılan kompleks yapıcılar/ Tekstil fabrikasında kullanılan proses suyunun özellikleri/Tekstil liflerinin kalitatif ve kantitatif analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tekstil liflerinin tanımı ve sınıflandırılması
2 İplikler ile ilgili tanımlar ve kavramlar
3 Kesikli elyaftan iplik yapımı ve dokuma
4 Tekstil yüzeylerinin yapısı ve terbiye işlemleri
5 Pamuklu mamüllerin terbiyesi, haşıllama, haşıl sökme, pişirme, ağartma, merserizasyon
6 İpek liflerinin terbiyesi
7 Yün elyafının ön terbiyesi, karbonizasyon, ağartma, dinkleme, yüne keçeleşmezlik özelliği kazandırılması
8 Tekstilde kullanılan boyar maddeler ve boyama yöntemleri
9 Tekstilde kullanılan yüzey aktif maddeler
10 Ara Sınav
11 Tekstil terbiyesinde kullanılan kompleks yapıcılar
12 Tekstil fabrikasında kullanılan proses suyunun özellikleri
13 Tekstil fabrikasında kullanılan proses suyunun özellikleri
14 Tekstil fabrikasında kullanılan proses suyunun özellikleri. Mikroliflerin tekstil sanayinde yeri ve önemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267665 Tekstil terminolojisini öğrenmek
2 1267666 Elyaf analizinde yapılan testleri uygulamak, sonuca varabilmek
3 1267667 TSE de yer alan deney koşullarını sağlayabilmek
4 1267668 Tekstil endüstrisi hakkında bilgi edinmek için teknik geziler düzenlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3
2 3 4 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3
3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3
4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek