Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP223 İşyeri Eğitimi 927003 2 3 10

Dersin Amacı

Protokol yapılan iş yerlerinde eğitim gören öğrencilerin, bu eğitim boyunca raporlama yapması ve bunu sunu haline getirmesi amaçlanır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Tülin ŞAKA

Ön Koşul Dersleri

Bu dersi GANO değeri bölüm kurulunca belirlenen seviyenin üstünde olan öğrenciler seçebilecektir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim aldığı alanda kazanımlarının haftalık olarak raporlanması ve sunu hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 14 5 70
21 Rapor Sunma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saha eğitimi analizi ve raporlama 1..docx
2 Saha eğitimi analizi ve raporlama 2..docx
3 Saha eğitimi analizi ve raporlama 3..docx
4 Saha eğitimi analizi ve raporlama 4..docx
5 Saha eğitimi analizi ve raporlama 5..docx
6 Saha eğitimi analizi ve raporlama 6..docx
7 Saha eğitimi analizi ve raporlama 7..docx
8 Saha eğitimi analizi ve raporlama 8..docx
9 Saha eğitimi analizi ve raporlama 9..docx
10 Saha eğitimi analizi ve raporlama 10..docx
11 Saha eğitimi analizi ve raporlama 11..docx
12 Saha eğitimi analizi ve raporlama 12..docx
13 Saha eğitimi analizi ve raporlama 13..docx
14 Saha eğitimi analizi ve raporlama 14..docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266863 Öğrenci aldığı saha eğitimi analiz eder
2 1266864 Öğrenci kazandığı saha eğitimini sunma yeteneği kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 2 4 4 4 2 1 2 4 3
2 4 3 2 2 4 4 4 2 1 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek