Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KTP241 Biyokimya 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Biyokimya ile ilgili temel bilgilerin vermek, Sulu sistemlerin özellikleri, protein, enzim, karbohidrat, lipitlerin yapı ve işlevlerini kavrayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyokimya,Celal Tüzün, Palme yayıncılık, üçüncü baskı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyokimya ile ilgili temel bilgiler, Sulu sistemlerin özellikleri, protein, enzim, karbohidrat, lipitlerin yapı ve işlevleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karbonhidratlar KTP241-1. HAFTA.pdf
2 Karbonhidratlar KTP241-2. HAFTA.pdf
3 Amino şekerler KTP241-3. HAFTA.pdf
4 Lipitlerin yapı ve özellikleri KTP241-4. HAFTA.pdf
5 Lipitlerin yapı ve özellikleri KTP241-4. HAFTA.pdf
6 Amino asitler, peptitler genel özellikleri KTP241-6. HAFTA.pdf
7 Amino asitler, peptitler genel özellikleri KTP241-7. HAFTA.pdf
8 Proteinlerin genel özellikleri KTP241-8. HAFTA.pdf
9 Proteinlerin üç-boyutlu yapısı KTP241-9. HAFTA.pdf
10 Ara sınav
11 Enzimlerin özellikleri KTP241-10. HAFTA.pdf
12 Enzimlerin işlevleri ve aktif merkezleri KTP241-10. HAFTA.pdf
13 Enzim inhibisyon mekanizmaları KTP241-10. HAFTA.pdf
14 Koenzimler KTP241-10. HAFTA.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267288 Karbohidratların yapı ve çeşitliliklerihakkında bilgi sahibi olabilir
2 1267289 Genel Biyokimya tanımını yapabilir
3 1267290 Biyokimyasal analizleri değerlendirmeyi sağlayabilir
4 1267291 Organizmadaki protein, karbonhidrat ve lipid metabolizmasını öğrenir duruma gelebilir
5 1267292 Genel biyokimya ve yaşamla ilişki kurabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66017 Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
2 66018 Temel Kimya kuram ve kavramlarını öğrenmek suretiyle temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
3 66019 Alanında edindiği kimya ve kimya teknolojisi bilgisiyle sorunları tanır ve analiz eder, verileri yorumlar ve çözüm önerileri getirir.
4 66023 Enstrümental (aletli) analiz yöntemleri ve klasik (yaş) yöntemleri kullanarak kimyasal analizler yapabilir.
5 66020 Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan iş yerlerindeki laboratuvarlarda, hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürütebilir.
6 66027 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
7 66024 Hayat boyu öğrenme gerekliliği ile bilim ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincini kazanır.
8 66021 Alanının gereksinimlerini karşılayacak temel düzeyde bilgisayar kullanım bilgisine sahip olur.
9 66028 Kendini ifade edebilecek ve mesleki düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 66022 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanır.
11 66026 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ve ilkyardım bilincine sahip olur.
12 66025 Gelişime ve değişime açık olur, bilimsel sosyal ve kültürel yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 2 3 1 1 2 2 3
2 4 4 3 3 3 2 3 1 1 2 1 3
3 4 4 4 3 3 2 3 1 1 2 2 3
4 4 4 4 3 3 2 3 1 1 2 2 3
5 4 4 4 3 2 2 3 1 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek